Šventadienio paraštėse

Šventojo Jono Laiptininko pamokos

II. Apie dorybes, aistras ir kovą su aistromis Padariusiųjų pažangą požymiai: puikybės nebuvimas, maloninga viltis, vidinė tyla, blaivus mąstymas, tvirtas ir nuolatinis tikėjimas, gailestingumas, saikingi pamokymai, nepaliaujama malda, pykčio ir godumo neturėjimas. Pasiekusiųjų aukščiausiąją dvasinio tobulėjimo būseną požymiai: širdimi nesusižavėjimas niekuo nereikalingu, tobula meilė, išmintingas nusižeminimas, Kristaus rūpestingumas, minčių neapvaginėjama tyra malda, mirties troškimas, nusigręžimas […]

Šventadienio paraštėse

Šventojo Jono Laiptininko pamokos

II. Apie atgailą Saulės spindulys, per plyšį prasiskverbęs į kambarį, taip viską apšviečia, kad tampa matomos net ir smulkiausios dulkelės, tvyrančios ore. Panašiai yra ir tuomet, kada Dievo baimė aplanko širdį – ji parodo visas nuodėmes. Kaip vanduo nuplauna raides, taip ir ašaros nuvalo nuodėmes. Kaip raidės, neturint vandens, gali būti išnaikintos ir kitais būdais, […]

Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Amerikoje yra viena didelė Protestantų Bažnyčios parapija. Miesto meras yra tos parapijos narys. Vieną kartą meras tarė pastoriui: „Mūsų bažnyčia – pati nenaudingiausia visame mieste, nes ji nieko neveikia.“ Pastorius nesutiko: „Kaip tu gali taip sakyti?! Mes juk tiek daug gerų darbų atliekame!“ Tačiau meras buvo nepalenkiamas: „Kažkodėl tų gerų darbų nesimato.“Tie žodžiai taip stipriai […]

Šventadienio paraštėse

Šventojo Jono Laiptininko pamokos

Bendrosios žinios 1. Dievas yra visų apdovanotųjų laisva valia gyvenimas ir išgelbėjimas.2. Žmonės, save pašventusieji Dievui, nors ir yra su kūnu, savo gyvenimu bei būsena stengiasi sekti tuos, kurie neturi kūno, bet kur ir bet kada laikytis Įstatymo ir Dievo Žodžio, nepasiduoti aistringumui, daryti spaudimą savo prigimčiai – visuomet mąstyti apie mirtį, liūdinčia ir skaudama […]

Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Tęsinys Skaičiau straipsnį, kaip vienas švento gyvenimo rusų arkivyskupas kalbėjo apie savo dvasios tėvą, vieną iš Optino vienuolių. Kalbant apie dvasios tėvą, arkivyskupo veidas įgaudavo palaimos išraišką, o akyse susitelkdavo dėkingumo ašaros. Pažinusieji švento gyvenimo arkivyskupą nejučia patys savęs klausdavo: „Koks tad turėjo būti anas vienuolis, kad vien jo vardo paminėjimas jo dvasios sūnui sukelia […]

Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Patikėkime – ne viską lemia pinigai. Ugdykime savyje gerą įprotį padėti žmonėms. Tarkime, kas nors yra kurios nors srities specialistas ir tuo būdu užsidirba pinigų. Štai paraginimas tiems žmonėms – apsispręskite kai kada savo talentu pasitarnauti nemokamai ar kartą per savaitę, ar kartą per mėnesį, arba bent kartą per metus. Galbūt kažkas yra puikus butų […]

Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Ir štai toks psichikos ligonis įsiveržė į šią bendruomenę – atėjo į mokyklą ir nušovė penkias mergaites. Mergaitės niekam nieko blogo nepadarė. Žmogus paprasčiausiai atėjo, jas nušovė, o po to nusišovė pats.Šalyje kilo diskusijų audra.Amišiai tyliai palaidojo savo vaikus, paverkė, o po to atėjo pas žmogžudžio žmoną ir jai tarė: „Ne tik mes patiriame skausmą, […]

Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Valerijus Rudzinskas Apaštalas Petras sakė: „Mat tokia yra Dievo valia, kad gerais darbais nutildytumėte neprotingų žmonių nesąmones.“Štai dar vienas įdomus pavyzdys. Šįkart biblinis.Pasvarstykime, dėl ko pagonis Kornelijus gavo žydų gyventojų palaikymą? Kaip suprantame, gauti žydų pritarimą – labai daug ką reiškė. Kaip taip gali būti?Mes esame kilę iš pagonių. Kadangi esame ne žydai, niekuomet iki […]