Informacija žemdirbiams

Ūkininkai siekia, kad grūdų derlius liktų Lietuvoje: daug vilčių siejama su atsinaujinančiais degalais

Šiuo metu visi šalies ūkininkai pradeda sukti galvas, kaip geriausia realizuoti grūdų derlių, kuris jau už 2-3 mėnesių nuguls į aruodus. Lietuva jau ne vienerius metus yra viena didžiausių grūdų augintojų regione, tačiau didžiąją dalį derliaus ūkininkai vis dar priversti eksportuoti. Žemdirbiai viliasi, kad daugiau derliaus galėtų supirkti atsinaujinančių degalų gamintojai, kurie tradiciškai moka konkurencingą […]

Informacija žemdirbiams

Smulkieji ūkininkai itin palankiomis sąlygomis kviečiami pasinaudoti parama

Smulkieji ūkininkai iki gegužės 15 d. dar gali pasinaudoti galimybe paskutinį kartą ypač palankiomis sąlygomis gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Parama smulkiesiems ūkiams yra negrąžintina parama, kuri finansuojama 100 proc., t. y. ūkininkui nebūtina prisidėti savo lėšomis, visas išlaidas galima […]

Informacija žemdirbiams

Gyvulininkams gresia dar daugiau apribojimų

Europos Komisijos kabinetuose ruošiami nauji apribojimai gyvulininkystės sektoriui. Siekiant užtikrinti didesnę gyvūnų gerovę ir sąžiningą įmonių konkurenciją, siūloma keisti ES gyvūnų vežimo taisykles, sutrumpinti gyvūnų transportavimui numatytą laiką. Su šia iniciatyva nesutinka Žemės ūkio rūmai (ŽŪR), kurie iniciavo susitikimą su Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistais. ŽŪR atstovai pabrėžė, […]

Informacija žemdirbiams

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYTI MELIORACIJOS SISTEMAS

Kviečiami žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos bei fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Remiamos veiklos: • reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas; • esamų melioracijos sistemų rekonstravimas. Paraiškos […]

Informacija žemdirbiams

Tikslinama informacijos apie valstybės pagalbą gazoliams įsigyti viešinimo tvarka

Žemės ūkio ministerija, siekdama skaidriai teikti informaciją apie ūkininkams skirtą valstybės pagalbą,  tikslina Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisykles. Šie patikslinimai, kuriuos atlikti būtina siekiant suderinti nuostatas su Europos Komisijos reglamentu, nepadidins administracinės ūkininkų naštos. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) viešins informaciją apie suteiktą ūkininkams […]

Informacija žemdirbiams

Kooperatyvų nariams – papildomas priedas už pieninę karvę

Žemės ūkio ministerija, siekdama paskatinti pieno gamintojus kooperuotis, pripažintų kooperatyvų nariams numatė skirti papildomą 30 eurų siekiantį priedą už pieninę karvę. Toks priedas šiemet numatomas pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nariui, kuris nepertraukiamai nuo praėjusių metų gegužės 1 d. iki einamųjų metų balandžio 30 d. buvo nariu ir šiam kooperatyvui pardavė pieną. Parama skiriama […]

Informacija žemdirbiams

Patvirtinti 2023 metų susietosios pajamų  paramos išmokų už mėsinį galviją, avį ir ožką dydžiai. Išmokos už mėsinius galvijus diferencijuotos pagal mėsinės veislės kraujo laipsnio dalį, mokamas išmokos priedas už produktyvumo tyrimą – už mėsinio galvijo kontrolinį svėrimą.

Didžiausia išmoka bus mokama už mėsinius galvijus, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis siekia 51 ir daugiau procentų. Išmokos už tokį galviją suma  – 142,15 Eur. Už galvijus, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis nesieks 51 procento, bus mokama po 76,22 Eur. Taip pat bus mokami 6 Eur už mėsinį galviją, kuriam buvo vykdytas produktyvumo […]

Informacija žemdirbiams

 Stabdomas reikalavimas atkurti daugiametes pievas

Laukiant Europos Komisijos (EK) įvertinimo, kuris galėtų sudaryti prielaidas sumažinti daugiamečių pievų kasmetinį referencinį santykį, pareiškėjams išsiųstų 2023 m. gruodžio mėn. administracinių sprendimų dėl daugiamečių pievų atkūrimo vykdymas yra stabdomas. Nacionalinė mokėjimo agentūra jau šią savaitę pareiškėjus, kuriems 2023 m. gruodžio mėn. buvo išsiųsti sprendimai dėl suartų daugiamečių pievų atstatymo, apie jų stabdymą informuos individualiais […]

Informacija žemdirbiams

Kaip sužinoti, ar mano miškas patenka į „Natura 2000“ teritoriją?

Pastaruoju metu į Valstybinę miškų tarnybą kreipiasi daug miško savininkų, norėdami sužinoti, ar jų miškas ar jo dalis patenka į „Natura 2000“ teritoriją. Siekdama padėti miško savininkams, Valstybinė miškų tarnyba pateikia informaciją apie viešai prieinamus išteklius, kuriuose miško savininkai gali sužinoti juos dominančią informaciją. Viešai prieinami valstybės informaciniai ištekliai, kuriuose pateikiama informacija apie miškus, yra […]

Informacija žemdirbiams

Patvirtintas ateinančių metų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo tvarkaraštis

Patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraštis. Siekiantys investuoti į žemės ūkio valdas (finansinės priemonės, tęstinis kvietimas tik paskoloms) paraiškas bus kviečiami teikti dar šiemet – nuo lapkričio 6 d. iki  2024-ųjų kovo 29 d. Panaudojus lengvatinėms paskoloms teikti skirtą paramos sumą, kvietimas bus stabdomas. Nuo 2024 […]