Šventadienio paraštėse

Popiežius: Marijos ašaros kalba apie Dievo atjautą mums visiems

Popiežius grupei tikinčiųjų iš Sirakūzų priminė sopulingosios Marijos ašarų prasmę ir prašė malonės verkti su verkiančiais. Marija verkia dėl savo kenčiančių vaikų. Marijos ašaros mums kalba apie Dievo atjautą mums visiems. Todėl, anot Pranciškaus, svarbu skirti dėmesį Dievo atjautai mums. Kreipdamasis audiencijoje šeštadienį, balandžio 6 d., į Šv. Angelės Merici labdaros fondo darbuotojus ir savanorius, […]

Šventadienio paraštėse

„Tikroji Dievo visagalybė – jo visiškas bejėgiškumas ant kryžiaus”

Didžiojo penktadienio pavakare popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje vadovavo Viešpaties Kančios pamaldoms. Pagal tradiciją homiliją sakė ne popiežius, bet jo namų pamokslininkas kardinolas Raniero Cantalamessa OFM cap. Pastarosiomis savaitėmis kiekvieną gavėnios penktadienį kardinolas R. Cantalamessa Vatikane vadovavo tradicinėms meditacijoms, kurių klausėsi popiežius ir Romos kurijos vadovai. Bendra jų tema buvo evangelisto Jono užrašyti Kristaus žodžiai, […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius Verbų sekmadienį: su Jėzumi įžengiame į Jeruzalę

25 tūkst. žmonių dalyvavo popiežius Pranciškus sekmadienio rytą Šv. Petro aikštėje vadovautose Didžiąją savaitę pradedančiose Verbų sekmadienio Mišiose. Per Verbų sekmadienio procesiją ir prie Eucharistijos aukos altoriaus popiežių pavadavo Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas kardinolas Claudio Gugerotti, tačiau pats Pranciškus pradėjo apeigas liturginiu pasisveikinimu, palaimino verbas, o pabaigoje suteikė palaiminimą. Homilija iš viso nebuvo sakoma. „Brangūs […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius sekmadienio vidudienį: daugiau namų, mažiau turgaus

Trečiojo gavėnios sekmadienio Mišių Evangelija kalba apie prekiautojų išvarymą iš šventyklos. Jėzus išvaro pirklius, išvarto pinigų keitėjų stalus ir visus sudraudžia sakydamas: „Iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų“. Trumpoje katechezėje prieš „Viešpaties angelo“ maldą popiežius atkreipė dėmesį į kontrastą tarp Evangelijos pasakojime pavartotų terminų „namai“ ir „prekyba“. Jei šventykla suprantama kaip prekybos vieta, kaip […]

Šventadienio paraštėse

Šv. Kazimiero šventės renginiai Bažnytinio paveldo muziejuje

Artėjant dangiškojo Lietuvos globėjo šv. Kazimiero dienai, Bažnytinio paveldo muziejus kovo 2 ir 9 dienomis kviečia į šventinius renginius – su pirmuoju Lietuvos šventuoju supažindinančias ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus šeimoms.  Šv. Kazimiero minėjimo tradicijai – 420 metų  Kovo 4 d. minimas šv. Kazimieras – popiežius Klemensas VIII paskelbė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalaitį šventuoju […]

Šventadienio paraštėse

Gavėnios pamokslas Vatikane. Kas valgo gyvybės duoną, tas tampa duona kitiems

Penktadienį baigėsi nuo sekmadienio vykusios popiežiaus Pranciškaus ir Romos kurijos vadovų gavėnios rekolekcijos, kurios šiais metais buvo atliekamos privačiai. Prieš rekolekcijų pabaigą, penktadienio rytą, kai kurie kurijos vadovai ir Vatikano institucijų darbuotojai klausėsi popiežiaus namų pamokslininko kardinolo Raniero Cantalamessa OFM cap. gavėnios pamokslo. Kardinolas R. Cantalamessa tradicinėms gavėnios meditacijoms Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje vadovaus […]

Šventadienio paraštėse

Viešpaties angelas. Įženkime į vidinę dykumą, pažinkime savo sielos „žvėris“

Vasario 18 dienos vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie keturiasdešimt Jėzaus dienų dykumoje, kurias jis praleido gundomas šėtono, kartu su žvėrimis ir jam tarnaujančiais angelais (žr. Mk 1, 12–15). Gavėnios metu ir mes esame kviečiami įžengti į „dykumą“ – į savo vidinį pasaulį, įsiklausyti į širdį, prisiliesti prie tiesos. Šioje vidinėje […]

Šventadienio paraštėse

Santuoka bažnyčioje ar tik susirašymas civilinėje metrikacijoje: kodėl mes tuokėmės bažnyčioje?

Kai beveik prieš aštuonerius metus su tuomet būsimuoju vyru po keturių draugystės mėnesių nusprendėme kurti šeimą, nebuvo nė minties, kad mūsų Santuoka nebus sudaryta Dievo ir žmonių akivaizdoje. Kodėl taip apsisprendėme? Mūsų šeimose yra visokių patirčių. Mano tėvai Santuokos sakramentą priėmė tuomet, kai krikštijo mane. Man artimi žmonės gyvena sudarę tik civilinę santuoką dėl skirtingų […]

Šventadienio paraštėse

Apie greitai pasirodysiančią Gabrielės Gailiūtės-Bernotienės knygą

„Žiedas ir priesaika. Vestuvės bažnyčioje“ Nemanykit, mieli broliai, Kaip jūs manėte lig šioliai, Kad vestuvės lengvas daiktas, – Sutarei ir turgus baigtas. (Kazys Binkis, „Tamošius Bekepuris“) Nuodugniau paguglinus, jokia ne paslaptis, kad vasario pabaigoje „Magnicifat leidiniai“ išleidžia 192 puslapių humanitarinių mokslų daktarės, vertėjos ir kultūrinės bei katalikiškos žiniasklaidos bendradarbės Gabrielės Gailiūtės-Bernotienės knygą „Žiedas ir priesaika. […]

Šventadienio paraštėse

Vatikane pristatyti Maldos metai

Sekmadienį, sausio 21 d., popiežius paskelbė Maldos metus, kuriais Bažnyčia rengsis 2025 m. jubiliejui. Antradienį, sausio 23 d., vyko spaudos konferencija, per kurią buvo pristatytas Maldos metams skirtų leidinių projektas. Jį parengė už jubiliejaus renginius atsakinga Evangelizacijos dikasterija. Per antradienio ryto spaudos konferenciją su projektu supažindino Evangelizacijos dikasterijos proprefektas arkivyskupas Salvatore Fisichella. 2024-ieji metai, per […]