Šventadienio paraštėse

„Viešpaties angelas“. Kad mūsų skelbimas nenuskurdintų Dievo žodžio

Dievo Žodžio sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Pranciškus pratęsė ryto Mišių pamokslo mintis, pridurdamas naują akcentą. Perskaitęs pranašo Izaijo žodžius apie Mesiją, kuris išlaisvins ir paguos, Jėzus, Žodis, tapęs Kūnu, ištarė: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai.“ Ką reiškia šis „šiandien“?Viešpaties ištartas žodis „šiandien“, anot popiežiaus Pranciškaus, peržengia visus amžius ir visada galioja. Izaijo […]

Šventadienio paraštėse

Atsiminkime Dievo ženklus mūsų gyvenime

Dievas švelniai, su meile veikia mūsų gyvenimo užkulisiuose, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties angelo“ maldą, komentuodamas evangelisto Jono pasakojimą apie Jėzaus padarytą stebuklą per vestuves Galilėjos Kanoje.Pačiame vestuvių pokylio įkarštyje pritrūksta esminio dalyko – vyno. Kyla pavojus, kad džiaugsmo vietą užims svečių nepasitenkinimas. Mergelė Marija pastebi problemą ir diskretiškai praneša apie tai Jėzui. […]

Šventadienio paraštėse

Malda mums atveria dangų

Kristaus Krikšto sekmadienio Evangelijos skaitinys pasakoja apie Jėzaus viešosios veiklos pradžią – jo krikštą Jordano upėje. Jėzus ėjo krikštytis su nusidėjėliais ir meldėsi, o tuomet balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi.“Popiežius Pranciškus Jėzaus Krikšto sekmadienio vidudienio maldoje sakė, kad malda ir mums atveria dangų: suteikia gyvybei reikalingo deguonies, leidžia atgauti […]

Šventadienio paraštėse

Popiežiaus Kalėdų nakties homilija: „Kad būčiau tavo Dievas, tapau tavo broliu“

„Naktyje sužimba šviesa. Pasirodo angelas, Viešpaties šlovė apgaubia piemenis ir pagaliau ateina šimtmečius laukta žinia: „Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 11)“, – evangelisto Luko žodžiais Kalėdų nakties Mišių homiliją Šv. Petro bazilikoje pradėjo popiežius Pranciškus.Po to angelas piemenims nurodo itin stebinančias aplinkybes, kaip rasti ir atpažinti į žemę atėjusį Dievą: […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: reikia skubiai skiepyti visus

Popiežius prašo tarptautinės bendruomenės, kad ji didžiąsias žmonijos ir planetos problemas spręstų solidariai, o ne pavieniui. Popiežius Pranciškus kreipėsi į septynis naujus ambasadorius prie Šventojo Sosto, gruodžio 17 dieną jam įteikusius savo skiriamuosius raštus.Moldovos, Kirgizijos, Namibijos, Lesoto, Liuksemburgo, Čado ir Bisau Gvinėjos naujieji ambasadoriai kredencialus popiežiui įteikė bendroje ceremonijoje. Popiežius prašė diplomatų, kad jo vardu […]

Šventadienio paraštėse

Kristaus Karaliaus vidudienio malda: supanašėkime su Jėzumi!

Šios dienos – paskutiniojo eilinių metų sekmadienio – liturgijos Evangelijos kulminacija yra Jėzaus žodžiai: „Aš esu karalius“ (Jn 18, 37). Jis ištaria šiuos žodžius Piloto akivaizdoje, o minia šaukia reikalaudama nuteisti jį mirti. Išmušė sunkiausia Jėzaus valanda. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus kvietė pasirengti Kristaus Karaliaus sekmadienio vidudienio maldai.Pranciškus atkreipė dėmesį, jog anksčiau Jėzus nenorėjo, kad […]

Šventadienio paraštėse

Sinodinis kelias – tai keliavimas drauge. Kas tai?

Popiežius Pranciškus 2021 m. rugsėjo 7 d. Romoje paskelbė dokumentą, kviečiantį į sinodą „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“. Sinodas iškilmingai atidarytas Romoje 2021 m. spalio 9–10 d., o spalio 17-ąją pradėtas kiekvienoje dalinėje Bažnyčioje. Dalinėse Bažnyčiose (vyskupijų parapijose) pirmasis sinodo etapas prasideda 2021 m. spalio 17 d. ir tęsis iki 2022 metų balandžio […]

Šventadienio paraštėse

Iš adventinių palydėjimų: pirmasis

Justas JASĖNAS. Nieko, rodos, viltingo adventiniuose Jėzaus žodžiuose. Jokios paguodos, jokios vilties čia lyg ir nerasime. Nė kruopelytės to, kas nuramintų, kas patvirtintų, kad su mūsų gyvenimu, kasdienybe, darbo šventa kankyne viskas gerai. Girdi žodžius vėlyvą tamsų rudenį Vilniuje, Kupiškyje ar kur nors mažame kaimelyje ir norisi dar labiau susigūžti, užsisklęsti taip, kaip saulė kad […]

Šventadienio paraštėse

Kristaus Karaliaus vidudienio malda: supanašėkime su Jėzumi!

Šios dienos – paskutiniojo eilinių metų sekmadienio – liturgijos Evangelijos kulminacija yra Jėzaus žodžiai: „Aš esu karalius“ (Jn 18, 37). Jis ištaria šiuos žodžius Piloto akivaizdoje, o minia šaukia reikalaudama nuteisti jį mirti. Išmušė sunkiausia Jėzaus valanda. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus kvietė pasirengti Kristaus Karaliaus sekmadienio vidudienio maldai.Pranciškus atkreipė dėmesį, jog anksčiau Jėzus nenorėjo, kad […]

Šventadienio paraštėse

Pranciškus: visi kartu pasakykime – karaliauti reiškia tarnauti!

Sekmadienio vidudienį popiežius priminė keletą įvykių: Pasaulinę žvejybos dieną, Pasaulinę dieną žuvusiems eismo įvykiuose atminti, diskusijas apie prekybos ginklais kontrolę Jungtinėse Tautose, kun. Jano Machos beatifikaciją Katovicuose ir, visų pirma, Pasaulinę jaunimo dieną.„Brangūs broliai ir seserys, šiandien pirmą kartą per Kristaus Karaliaus iškilmę visose dalinėse vyskupijų bažnyčiose švenčiama ir Pasaulinė jaunimo diena. Todėl šalia manęs […]