Šventadienio paraštėse

Lina Dūdaitė–Kralikienė Nuotraukoje Benediktas XVI su tuo, kas yra mūsų religijos ESMĖ. Skelbti, kam jis paaukojo visą savo gyvenimą. Dėl ko jis nedarė kompromisų. Į Viešpaties namus išėjo popiežius Benediktas XVI. Šiandien, kai visas pasaulis naiviai trykšta artėjančių naujųjų metų džiaugsmu (tarsi metų sandūroje ištiks visuotinis stebuklas), tyliai išėjo Jis. Nesuprastasis ir nepatogusis Popiežius. Vėlgi […]

Šventadienio paraštėse

Dvidešimt aštuntasis eilinis sekmadienis

Tikėjimas – tai kelionė, tai nuolatinis ryšys su Jėzumi, tai prisilietimas prie jo kūno per žodį ir sakramentus. Tikėjimas prašosi būti švenčiamas per sužeisto ir išgydyto kūno susitikimą su Išganytojo kūnu; tai apkabinimas, kuriame skamba Dievo veltui teikiama malonė ir žmogaus dėkingumas.Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinantį į vieną kaimą […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius pašvęstiesiems: bendrystė išgelbės jus
ir pasaulį

Nekalčiausiosios Marijos oblatų misionieriai spalio mėnesį Romoje susirinko į savo kongregacijos generalinę kapitulą. Jos dalyvius, atstovaujančius 70-yje pasaulio kraštų tarnaujantiems oblatams, pirmadienį, spalio 3 d., audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.Romos vyskupas savo sveikinimo kalboje atkreipė dėmesį, kad oblatų kapitulos tema primena būsimų 2025 šventųjų metų temą: Vilties piligrimai bendrystėje (2025 m. jubiliejaus tema: Vilties piligrimai). Šiuose […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: „Pirmiausia kreipiuosi į Rusijos Federacijos prezidentą – sustabdykite karą“

Visą spalio 2 d. vidudienio maldos susitikimo mąstymą popiežius Pranciškus skyrė karo Ukrainoje eigai, kuri tapo ypač grėsminga: ši baisi ir sunkiai įsivaizduojama žaizda žmonijos kūne vis labiau kraujuoja ir rizikuoja išplisti. Popiežius tiesiogiai kreipėsi į Rusijos Federacijos prezidentą, prašydamas sustabdyti karą ir branduolinio eskalavimo grėsmę.„Mane labai liūdina pastaraisiais mėnesiais pralietos kraujo ir ašarų upės. […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius uždarė Italijos eucharistinį kongresą.
„Atraskime duonos skonį“

Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus nuvyko į pietinės Italijos Materos miestą ir vadovavo rugsėjo 22–25 d. vykusio Italijos eucharistinio kongreso uždarymo Mišioms.Popiežiaus homilijaViešpats suburia mus prie savo stalo ir dovanoja mums save kaip duoną. Tačiau šio sekmadienio Evangelijos ištrauka mums sako, kad prie pasaulio stalo ne visada dalijamasi duona, ne visada skleidžiamas bendrystės kvapas, ne visada […]

Šventadienio paraštėse

Jonas Paulius I – palaimintasis

Per Mišias, aukotas Šv. Petro aikštėje, popiežius Pranciškus paskelbė palaimintuoju popiežių Joną Paulių I – Albino Luciani – kuris vadovavo Bažnyčiai tik 34 dienas 1978 m. vasaros pabaigoje, tačiau per labai trumpą savo pontifikatą užsitarnavo Besišypsančio popiežiaus vardą.Beatifikacijos apeigos vyko Mišių pradžioje. Su prašymu įrašyti Joną Paulių I į Bažnyčios gerbiamų palaimintųjų sąrašą į popiežių […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: evangelizavimas visada tebūnie „samarietiškas“

Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą misionieriams ir sielovadininkams, dalyvaujantiems Bažnyčios Meksikoje surengtame susitikime, kuriame kalbama apie galimybes plėsti evangelizavimo misiją pasitelkiant skaitmenines technologijas.Popiežius visų prima priminė, ką sakė liepos pabaigoje lankydamasis Kanadoje: „Reikia ieškoti naujų būdų skelbti Evangeliją tiems, kurie dar savo gyvenime nesutiko Kristaus. Reikia su pastoraciniu kūrybiškumu eiti pas žmones ten, kur jie gyvena, […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius sekmadienio vidudienį: būkime ramūs,
bet nesnauskime

„Nebijokite“ ir „būkite pasirengę“ – šie du Jėzaus raginimai nuskambėjo sekmadienio Evangelijoje. Apie juos popiežius Pranciškus kalbėjo savo trumpoje katechezėje prieš sekmadienio vidudienio maldą.Šie raginimai – tai du labai svarbūs atspirties taškai, padedantys įveikti baimę, kuri kartais mus paralyžiuoja, ir nugalėti pasyvaus, apsnūdusio gyvenimo pagundą.Visų pirma Jėzus mus ragina nebijoti. Iš tiesų, sakė popiežius, gana […]

Šventadienio paraštėse

Ambasadorius P. Zapolskas: Šventasis Sostas
turi daugiau strateginės kantrybės

Lietuvos ambasadorius Petras Zapolskas baigia beveik penkerius metus trukusią misiją prie Šventojo Sosto. Birželio 25 d. atsisveikinimo audiencijoje jį priėmė popiežius Pranciškus. Rugpjūčio 2 d. ambasadorius grįžta į Lietuvą.Po beveik penkerių metų baigiate misiją prie Šventojo Sosto. Kas toliau? Į kokias pareigas dabar jus skiria užsienio reikalų ministras? Kada bus paskirtas naujas Lietuvos ambasadorius prie […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: skaitmeninė komunikacija – galinga taikos ugdymo priemonė

Po mėnesio, rugpjūčio 16–19 dienomis, Korėjos sostinėje Seule vyks Tarptautinės katalikų žiniasklaidos asociacijos SIGNIS suvažiavimas tema „Taika skaitmeniniame pasaulyje“. Pirmadienį Vatikane buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus sveikinimo žurnalistams, kurie rengiasi asmeniškai ir nuotoliniu būdu dalyvauti suvažiavime, tekstas.Savo laiške popiežius visų pirma pastebi, kad būsimojo suvažiavimo tema („Taika skaitmeniniame pasaulyje“) yra labai aktuali dabartiniu metu, kai pasaulyje […]