Šventadienio paraštėse

Popiežius sekmadienio vidudienį: jei karštai meldžiame, Dievas išklauso

Moters maldavimas buvo toks karštas ir tikėjimas toks stiprus, kad paskatino Jėzų pakeisti nuomonę, sakė popiežius Pranciškus per sekmadienio vidudienio maldos susitikimą komentuodamas Mišių Evangelijos skaitinį apie Jėzaus susitikimą su kanaaniete. Kanaanietė, tai yra ne žydė, bet pagonė, prašo išgelbėti jos dukterį, bet Jėzus neklauso. Moteris primygtinai reikalauja, bet Jėzus paaiškina, kad jo misija skirta […]

Šventadienio paraštėse

Viešpaties angelas. Ką darome, blaškomi tamsių vandenų, priešiško vėjo?

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus komentavo išraiškingą dienos Evangelijos epizodą: tarp gilių ežero vandenų sutemose vėjo blaškomą išgąsdintų mokinių valtį ir vandens paviršiumi atėjusį bei juos nuraminusį Jėzų (žr. Mt 14, 22–33). Kaip suprasti šį epizodą? Galbūt kaip nelauktai pavojuje atsidūrusių mokinių išgelbėjimą? Bet juk pažymima, kad pats Jėzus „prispyrė“ juos […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius Tarptautinei darbo organizacijai: orumas, solidarumas, subsidiarumas

Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas perskaitė popiežiaus laišką Ženevoje birželio 14–15 dienomis vykusio Tarptautinės darbo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviams.Popiežius ragina ieškoti tokių darbo pasaulio problemų sprendimų, kurie siektų socialinio teisingumo, atsižvelgtų į atstumtųjų poreikius ir būtų grindžiami žmogaus orumo, solidarumo ir subsidiarumo principais.Kalbėdamas trečiadienį, birželio 14 d., kardinolas labai teigiamai įvertino per šį […]

Šventadienio paraštėse

Lina Dūdaitė–Kralikienė Nuotraukoje Benediktas XVI su tuo, kas yra mūsų religijos ESMĖ. Skelbti, kam jis paaukojo visą savo gyvenimą. Dėl ko jis nedarė kompromisų. Į Viešpaties namus išėjo popiežius Benediktas XVI. Šiandien, kai visas pasaulis naiviai trykšta artėjančių naujųjų metų džiaugsmu (tarsi metų sandūroje ištiks visuotinis stebuklas), tyliai išėjo Jis. Nesuprastasis ir nepatogusis Popiežius. Vėlgi […]

Šventadienio paraštėse

Dvidešimt aštuntasis eilinis sekmadienis

Tikėjimas – tai kelionė, tai nuolatinis ryšys su Jėzumi, tai prisilietimas prie jo kūno per žodį ir sakramentus. Tikėjimas prašosi būti švenčiamas per sužeisto ir išgydyto kūno susitikimą su Išganytojo kūnu; tai apkabinimas, kuriame skamba Dievo veltui teikiama malonė ir žmogaus dėkingumas.Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinantį į vieną kaimą […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius pašvęstiesiems: bendrystė išgelbės jus
ir pasaulį

Nekalčiausiosios Marijos oblatų misionieriai spalio mėnesį Romoje susirinko į savo kongregacijos generalinę kapitulą. Jos dalyvius, atstovaujančius 70-yje pasaulio kraštų tarnaujantiems oblatams, pirmadienį, spalio 3 d., audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.Romos vyskupas savo sveikinimo kalboje atkreipė dėmesį, kad oblatų kapitulos tema primena būsimų 2025 šventųjų metų temą: Vilties piligrimai bendrystėje (2025 m. jubiliejaus tema: Vilties piligrimai). Šiuose […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: „Pirmiausia kreipiuosi į Rusijos Federacijos prezidentą – sustabdykite karą“

Visą spalio 2 d. vidudienio maldos susitikimo mąstymą popiežius Pranciškus skyrė karo Ukrainoje eigai, kuri tapo ypač grėsminga: ši baisi ir sunkiai įsivaizduojama žaizda žmonijos kūne vis labiau kraujuoja ir rizikuoja išplisti. Popiežius tiesiogiai kreipėsi į Rusijos Federacijos prezidentą, prašydamas sustabdyti karą ir branduolinio eskalavimo grėsmę.„Mane labai liūdina pastaraisiais mėnesiais pralietos kraujo ir ašarų upės. […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius uždarė Italijos eucharistinį kongresą.
„Atraskime duonos skonį“

Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus nuvyko į pietinės Italijos Materos miestą ir vadovavo rugsėjo 22–25 d. vykusio Italijos eucharistinio kongreso uždarymo Mišioms.Popiežiaus homilijaViešpats suburia mus prie savo stalo ir dovanoja mums save kaip duoną. Tačiau šio sekmadienio Evangelijos ištrauka mums sako, kad prie pasaulio stalo ne visada dalijamasi duona, ne visada skleidžiamas bendrystės kvapas, ne visada […]

Šventadienio paraštėse

Jonas Paulius I – palaimintasis

Per Mišias, aukotas Šv. Petro aikštėje, popiežius Pranciškus paskelbė palaimintuoju popiežių Joną Paulių I – Albino Luciani – kuris vadovavo Bažnyčiai tik 34 dienas 1978 m. vasaros pabaigoje, tačiau per labai trumpą savo pontifikatą užsitarnavo Besišypsančio popiežiaus vardą.Beatifikacijos apeigos vyko Mišių pradžioje. Su prašymu įrašyti Joną Paulių I į Bažnyčios gerbiamų palaimintųjų sąrašą į popiežių […]