Šventadienio paraštėse

Jonas Paulius I – palaimintasis

Per Mišias, aukotas Šv. Petro aikštėje, popiežius Pranciškus paskelbė palaimintuoju popiežių Joną Paulių I – Albino Luciani – kuris vadovavo Bažnyčiai tik 34 dienas 1978 m. vasaros pabaigoje, tačiau per labai trumpą savo pontifikatą užsitarnavo Besišypsančio popiežiaus vardą.Beatifikacijos apeigos vyko Mišių pradžioje. Su prašymu įrašyti Joną Paulių I į Bažnyčios gerbiamų palaimintųjų sąrašą į popiežių […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: evangelizavimas visada tebūnie „samarietiškas“

Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą misionieriams ir sielovadininkams, dalyvaujantiems Bažnyčios Meksikoje surengtame susitikime, kuriame kalbama apie galimybes plėsti evangelizavimo misiją pasitelkiant skaitmenines technologijas.Popiežius visų prima priminė, ką sakė liepos pabaigoje lankydamasis Kanadoje: „Reikia ieškoti naujų būdų skelbti Evangeliją tiems, kurie dar savo gyvenime nesutiko Kristaus. Reikia su pastoraciniu kūrybiškumu eiti pas žmones ten, kur jie gyvena, […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius sekmadienio vidudienį: būkime ramūs,
bet nesnauskime

„Nebijokite“ ir „būkite pasirengę“ – šie du Jėzaus raginimai nuskambėjo sekmadienio Evangelijoje. Apie juos popiežius Pranciškus kalbėjo savo trumpoje katechezėje prieš sekmadienio vidudienio maldą.Šie raginimai – tai du labai svarbūs atspirties taškai, padedantys įveikti baimę, kuri kartais mus paralyžiuoja, ir nugalėti pasyvaus, apsnūdusio gyvenimo pagundą.Visų pirma Jėzus mus ragina nebijoti. Iš tiesų, sakė popiežius, gana […]

Šventadienio paraštėse

Ambasadorius P. Zapolskas: Šventasis Sostas
turi daugiau strateginės kantrybės

Lietuvos ambasadorius Petras Zapolskas baigia beveik penkerius metus trukusią misiją prie Šventojo Sosto. Birželio 25 d. atsisveikinimo audiencijoje jį priėmė popiežius Pranciškus. Rugpjūčio 2 d. ambasadorius grįžta į Lietuvą.Po beveik penkerių metų baigiate misiją prie Šventojo Sosto. Kas toliau? Į kokias pareigas dabar jus skiria užsienio reikalų ministras? Kada bus paskirtas naujas Lietuvos ambasadorius prie […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: skaitmeninė komunikacija – galinga taikos ugdymo priemonė

Po mėnesio, rugpjūčio 16–19 dienomis, Korėjos sostinėje Seule vyks Tarptautinės katalikų žiniasklaidos asociacijos SIGNIS suvažiavimas tema „Taika skaitmeniniame pasaulyje“. Pirmadienį Vatikane buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus sveikinimo žurnalistams, kurie rengiasi asmeniškai ir nuotoliniu būdu dalyvauti suvažiavime, tekstas.Savo laiške popiežius visų pirma pastebi, kad būsimojo suvažiavimo tema („Taika skaitmeniniame pasaulyje“) yra labai aktuali dabartiniu metu, kai pasaulyje […]

Šventadienio paraštėse

Esame pašaukti kurti žmonijos šeimą

Brangūs broliai ir seserys!Nors mūsų laikais vis dar pučia šalti karo ir priespaudos vėjai ir dažnai susiduriame su poliarizacijos reiškiniais, Bažnyčioje inicijavome sinodinį procesą: jaučiame būtinybę eiti kartu, ugdyti klausymosi, dalyvavimo ir dalijimosi santykius. Kartu su visais geros valios vyrais ir moterimis norime prisidėti prie žmonijos šeimos kūrimo, gydyti jos žaizdas ir siekti geresnės ateities. […]

Šventadienio paraštėse

„Pranciškaus kaimas“ – žmogiškos bendrystės, ekologijos patirtis

„Pranciškaus kaimas“ – projektas, vykdomas buvusioje trapistų abatijoje Pietų Prancūzijoje, kur žmonės iš įvairių socialinių sluoksnių buriasi vedini brolybės dvasios ir pagarbos integraliai ekologijai, kuriai kviečia popiežius Pranciškus.Tulūzoje įsikūrusi Dykumos Dievo Motinos abatija, kurioje daugiau nei 160 metų šeimininkavo trapistai vienuoliai, 2020 m. tapo namais šeimoms, įsitraukusioms į projektą, kuris siūlo pagalbą sunkioje situacijoje atsidūrusiems […]

Šventadienio paraštėse

„Įsileiskime Kristaus taiką į savo gyvenimus, namus ir šalis!“

Popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje aukojo Velykų sekmadienio dienos Mišias. Skirtingai negu pernai ir užpernai, kai dėl pandemijos jose galėjo dalyvauti tik po kelias dešimtis Dievo tautos atstovų, šį kartą dalyvavo tūkstančiai žmonių. Homilija nebuvo sakoma. Netrukus po Mišių, sekmadienio vidudienį, popiežius perskaitė velykinę žinią ir suteikė palaiminimą „Urbi et orbi“ (Romos miestui ir visam […]

Šventadienio paraštėse

Bažnyčia Ukrainoje: gedulas dėl kare žuvusių „Carito“ darbuotojų

Septyni žmonės žuvo, kai tankas apšaudė „Carito“ būstinę iki šiol Rusijos pajėgų puolamame Mariupolio mieste. Apie tragišką įvykį pranešė Ukrainos „Carito“ organizacijos.„Gavome blogą žinią: mūsų „Carito“ būstinė Mariupolyje buvo apšaudyta iš tanko ir tuo metu viduje buvo žmonių. Septyni žmonės žuvo, įskaitant dvi Mariupolio „Carito“ darbuotojas“ – rašoma pirmadienio, balandžio 11 d., Ukrainos „Caritas Spes“ […]

Šventadienio paraštėse

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas: karo kontekste neduokime dingsties propagandai

Minint Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-metį su Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučių Kėvalu kalbamės apie šių dienų iššūkius, su kuriais susiduria tikintieji. Taip pat apie karo kontekste vykstančią ir propagandinę kovą, kurioje krikščioniška tradicija ir vertybės bandomos susieti su Putino režimu.Jūsų Ekscelencija, su nerimu stebime karą Ukrainoje, pagal galimybes stengiamės padėti besiginančiai šaliai ir jos kenčiantiems […]