Šventadienio paraštėse

Teologija pagal Dievo stilių – arti žmogaus

Popiežius ragina nūdienos iššūkius skaityti Kryžiaus išminties šviesoje. „Reikia tokio Bažnyčios evangelizavimo, kuris būtų ištikimas Dievo stiliui ir būtų arti žmogaus“, – parašė jis sveikindamas Laterano universitete Romoje vykstančio tarptautinio teologinio kongreso dalyvius.Kongresas „Kryžiaus išmintis pliuralistiniame pasaulyje“ surengtas Pasionistų – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios kongregacijos – įkūrimo trijų šimtų metų jubiliejaus proga. Popiežius laiške […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: Bažnyčia nėra tvirtovė, dėl svogūnų ji neišsižada evangelinės laisvės

„Pirmas dalykas, kurio mums reikia, tai Bažnyčia, kuri eina kartu, leidžiasi į gyvenimo kelius su uždegtu Evangelijos deglu“, – sakė popiežius Pranciškus. Rugsėjo 13 d. susitikime su slovakų vyskupais, kunigais, vienuoliais, seminaristais ir katechetais jis dar kartą pabrėžė, jog Bažnyčia nėra tvirtovė ar pilis ant kalno, iš toli ir iš aukšto žvelgianti į pasaulį, savipakankama.Bažnyčia […]

Šventadienio paraštėse

Pasiruošimas sakramentams, arba vaikų katechezė 2021

Jau eilę metų ruošiame vaikus Eucharistijos, Susitaikinimo bei Sutvirtinimo sakramentams. Tai darome Bažnyčios pavedimu tam skirtoje vietoje ir aplinkoje, kad vaikui ar jaunuoliui būtų saugu dalintis savo tikėjimo įžvalgomis ir kaupti žinias šiais subtiliais klausimais. Tai yra Bažnyčia. Tai yra parapija. Popiežius Pranciškus vienoje katechezėje kalbėjo: „Nesame izoliuoti ir nesame krikščionys pavieniui, kiekvienas pats sau. […]

Šventadienio paraštėse

„Viešpaties angelo“susitikimas. „Jus tai piktina?“

Rugpjūčio 22 dienos „Viešpaties angelo“ susitikime popiežius Pranciškus komentavo dienos skaitinį, pasakojusį apie labai sunkias Jėzaus veiklos valandas: „kas gali klausytis jo žodžių“, ištaria vieni mokiniai ir daugiau Jėzumi nebeseka. „Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“, – atsiliepia Petras, kai Jėzus paklausia Dvylikos, ar ir jie nori pasitraukti (žr. Jn 6, 60–69). […]

Šventadienio paraštėse

„Viešpaties angelo“ susitikimas. „Jus tai piktina?“

Rugpjūčio 22 dienos „Viešpaties angelo“ susitikime popiežius Pranciškus komentavo dienos skaitinį, pasakojusį apie labai sunkias Jėzaus veiklos valandas: „kas gali klausytis jo žodžių“, – ištaria vieni mokiniai ir daugiau Jėzumi nebeseka. „Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“, – atsiliepia Petras, kai Jėzus paklausia Dvylikos, ar ir jie nori pasitraukti (žr. Jn 6, […]

Šventadienio paraštėse

Kardinolas P. Parolin konsekravo į vyskupus Visvaldą Kulboką

Vilniaus katedroje vyko naujojo apaštališkojo nuncijaus Ukrainoje Visvaldo Kulboko konsekravimo į vyskupus iškilmė, kuriai vadovavo šia proga į Lietuvą atvykęs Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin.Birželio 15 d. popiežius Pranciškus V. Kulboką, Vatikano diplomatinėje tarnyboje dirbantį Telšių vyskupijos kunigą, paskyrė apaštališkuoju nuncijumi Ukrainoje. Kartu su kardinolu, popiežiaus valstybės sekretoriumi, rankas ant šventinamojo naujo vyskupo galvos […]

Šventadienio paraštėse

„Viešpaties angelas“. Duona – tai, kas esmingiausia

„Jėzus save vadina duona – tuo, kas mums yra būtiniausia ir esmingiausia. Tik jis gali tapti maistu kitam – tai nuostabioji Eucharistijos dovana“, – rugpjūčio 8 dienos „Viešpaties angelo“ vidudienio susitikime sakė popiežius Pranciškus maldininkams Šv. Petro aikštėje komentuodamas sekmadienio Evangelijos skaitinį (Jn 6, 41–51).„Aš esu gyvybės duona“ – šiuos žodžius Jėzus ištaria, primena popiežius, […]

Šventadienio paraštėse

Popiežiaus maldos intencija rugpjūčiui: už vis atsinaujinančią Bažnyčią

Rugpjūčio mėnesį popiežius prašo melstis už Bažnyčią, kad ji būtų gyva, vis atsinaujinanti, misionieriška, drąsiai skelbianti Evangeliją šiuolaikiniam pasauliui.„Bažnyčios pašaukimas yra evangelizuoti, tačiau tai nereiškia prozelitizmo, ne. Pašaukimas yra evangelizuoti. Dar daugiau: Bažnyčios tapatybė yra evangelizuoti.Atnaujinsime Bažnyčią, jei sugebėsime atpažinti Dievo valią savo kasdieniame gyvenime ir Šventosios Dvasios vadovaujami patys atsinaujinsime. Mūsų pačių, kaip asmenų, […]

Šventadienio paraštėse

Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Seneliai – kaip duona

Liepos 25 d. švenčiama popiežiaus Pranciškaus įvesta pirmoji Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Romos vyskupijoje pagrindinis minėjimo momentas – Mišios Šv. Petro bazilikoje, kurias aukojo ne popiežius, bet Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos pirmininkas arkivyskupas Rino Fisichella. Jis perskaitė ir šiai progai parengtą Šventojo Tėvo homiliją.Homilijoje kalbama apie šio sekmadienio Evangelijos sceną – duonos padauginimo […]

Šventadienio paraštėse

Nazarete bus meldžiama Šventosios Šeimos užtarimo

Artimųjų Rytų katalikų patriarchų taryba paragino regiono šalių katalikų bendruomenes švęsti Taikos Rytuose dieną. Birželio 27-ąją Nazarete bus aukojamos pagrindinės minėjimo Mišios. Tą dieną melstis už taiką paragintos visų Artimųjų Rytų šalių katalikų bendruomenės.Taikos Rytuose dienos minėjimu bus pažymimos šiemet sukankančios popiežiaus Leono XIII enciklikos „Rerum Novarum“ 130-osios metinės ir 150 metų sukaktis nuo šv. […]