Šventadienio paraštėse

Ukraina: Mariupolis, sunaikinto miesto sielvartas

Iš miesto kankinio pasiekia pauliečių vienuolio kunigo Pavlo, kuriam pavyko pabėgti, liudijimas: bombardavimui be perstojo tęsiantis 24 val. per parą, pabėgimas tampa tikra odisėja tarp patikros punktų ir skausmo tų, kuriems nieko nebeliko: „Kol pats to nepatiri, labai sunku suprasti, kas iš tiesų vyksta Ukrainoje.“Nuo 2011 m. iki šių metų kovo 5 d. kunigas Pavlo […]

Šventadienio paraštėse

Dievo vardu prašau, sustabdykite šias žudynes!

Popiežius Pranciškus griežtai pasmerkė Ukrainoje tebesitęsiantį karą. Kalbėdamas sekmadienį po vidudienio maldos popiežius sakė, kad vienintelis dalykas, kurį reikia padaryti, tai nutraukti nepriimtiną ginkluotą agresiją, kad Dievas yra taikos, o ne karo Dievas, o tie, kurie remia smurtą, išniekina jo vardą. Popiežius prašė visose vyskupijose daugiau melstis, kad šis karas pasibaigtų, ir dėkojo visiems, kurie […]

Šventadienio paraštėse

Šventasis Sostas pasirengęs padėti, du kardinolai išvyko į Ukrainą

Šventasis Sostas pasirengęs padaryti viską, kad tarnautų taikai. Šiomis dienomis du kardinolai bus Ukrainoje, kad tarnautų žmonėms, padėtų jiems, – sekmadienio „Viešpaties Angelo“ susitikime Šv. Petro aikštėje sakė Pranciškus.Pasak jo, šiomis dienomis Ukrainoje svečiuosis kardinolas K. Krajewski, popiežiškasis išmaldininkas, kad išdalytų pagalbos siuntą vargstantiems, ir kardinolas M. Czerny, Pagalbos integraliam žmogaus vystymuisi dikasterijos laikinasis vadovas.„Dviejų […]

Šventadienio paraštėse

Ukraina. Pasikliaukime Dievu, nes jis nori ne karo, o taikos

Popiežius prieš savaitę po bendrosios audiencijos katechezės pasakė, jog „Jėzus mus išmokė atsiliepti į velnišką smurto beprasmybę Dievo ginklais – malda ir pasninku“, ir pakvietė kovo 2 dieną, Pelenų trečiadienį, padaryti pasninko už taiką diena.Pelenų trečiadienis katalikams ir šiaip yra pasninko ir maldos diena, o popiežius pakvietė taip pat kitų Bažnyčių krikščionis ir visus žmones […]

Šventadienio paraštėse

Lietuvos vyskupų prašymas melstis už tėvynę ir taiką Europoje

Švenčiausioji Mergele Marija, Taikos Karaliene ir Lietuvos Globėja, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!Vasario mėnuo kiekvienam Lietuvos piliečiui primena prieš daugiau nei šimtą metų nelengvai iškovotą tėvynės nepriklausomybę. Nuo pat pradžių valstybės kūrime aktyviai dalyvavo ir tikintieji. Šiandien, su pasididžiavimu žvelgdami į nudirbtus valstybės kūrimo darbus, kviečiame dėkoti Viešpačiui už šalies nepriklausomybę ir […]

Šventadienio paraštėse

Šventojo Tėvo parama Lietuvoje esantiems migrantams

„Šventasis Tėvas per Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasteriją nusiuntė 50 000 eurų paramą Vilniaus „Carito“ organizacijai, kad paremtų jos veiklą migrantų labui Lietuvos rytiniame pasienyje“, – rašoma vasario 12 d. dikasterijos pranešime spaudai.Pasak jos, bendradarbiaujant su Apaštališkąja nunciatūra Lietuvoje, ši suma bus panaudota teikiant pagalbą, perkant vaistus, maisto produktus ir šiltus drabužius, kad būtų palengvintos […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius kunigams ir seminaristams:neužsibarikaduokite zakristijoje

Pirmadienį, vasario 7 d., Šventasis Tėvas priėmė Popiežiškosios Lombardijos seminarijos studentų ir ugdytojų bendruomenę. Seminarija, kurioje kunigystei rengiami jauni vyrai iš šiaurės Italijos Lombardijos regiono vyskupijų, veikia Romoje; jos būstinė yra šalia Švč. Mergelės Marijos didžiosios bazilikos.Sveikindamas seminarijos vadovybę ir studentus, popiežius Pranciškus priminė, kad šios seminarijos auklėtinis buvo Achille Ratti – popiežius Pijus XI, […]

Šventadienio paraštėse

Padėkime žmonėms atpažinti melą apie vakcinas

Penktadienio, sausio 28 d., rytą popiežius Pranciškus susitiko su tarptautinio katalikiško žiniasklaidos konsorciumo „Catholic fact-checking“ nariais, kurie padeda žiniasklaidos vartotojams atpažinti netikras arba sąmoningai klaidinančias žinias apie pandemiją ir ypač apie vakcinas nuo COVID-19.Šiais laikais akivaizdžiai matome, kad kartu su pandemija plinta ir vadinamoji infodemija – baime paremtas tikrovės iškraipymas, kai visuomenėje skleidžiamos ir komentuojamos […]

Šventadienio paraštėse

„Viešpaties angelas“. Kad mūsų skelbimas nenuskurdintų Dievo žodžio

Dievo Žodžio sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Pranciškus pratęsė ryto Mišių pamokslo mintis, pridurdamas naują akcentą. Perskaitęs pranašo Izaijo žodžius apie Mesiją, kuris išlaisvins ir paguos, Jėzus, Žodis, tapęs Kūnu, ištarė: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai.“ Ką reiškia šis „šiandien“?Viešpaties ištartas žodis „šiandien“, anot popiežiaus Pranciškaus, peržengia visus amžius ir visada galioja. Izaijo […]

Šventadienio paraštėse

Atsiminkime Dievo ženklus mūsų gyvenime

Dievas švelniai, su meile veikia mūsų gyvenimo užkulisiuose, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties angelo“ maldą, komentuodamas evangelisto Jono pasakojimą apie Jėzaus padarytą stebuklą per vestuves Galilėjos Kanoje.Pačiame vestuvių pokylio įkarštyje pritrūksta esminio dalyko – vyno. Kyla pavojus, kad džiaugsmo vietą užims svečių nepasitenkinimas. Mergelė Marija pastebi problemą ir diskretiškai praneša apie tai Jėzui. […]