Šventadienio paraštėse

Popiežius: Švč. M. Marija moko branginti dideles ir mažas Dievo dovanas

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės Mišių Evangelija kalba apie apreiškimą Nazareto namuose. Penktadienio vidudienį komentuodamas šią sceną popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į du dalykus, kurių galime pasimokyti iš Švč. Mergelės: į nuostabą, supratus Dievo plano didybę, ir pasitikėjimą bei ištikimybę. Angelas sako Marijai: „Džiaukis, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Evangelistas Lukas pažymi, kad Mergelė […]

Šventadienio paraštėse

Tyli ir santūri advento pradžia Betliejuje

Šeštadienį, gruodžio 2 d., kaip kasmet, Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas tėvas Francesco Pattonas OFM Betliejuje vadovavo procesijai ir mišparams, kuriais buvo pradėtas advento liturginis laikas. Procesija šiais metais buvo labai santūri. Dalyvavo tik vienuoliai pranciškonai. Kaip įprasta, eisena prasidėjo Jeruzalėje. Jos negausūs dalyviai, kirtę Izraelio ir Palestinos teritorijas skiriančią sieną, atkeliavo į Betliejaus centrą […]

Šventadienio paraštėse

Geriausias priešnuodis prievartai prieš moteris yra jos priešingybės ugdymas

Ne Dievo, o „aš“ monoteizmas, ribų nepaisymas, emocijų ugdymo trūkumas, vardijo arkivyskupas Vincenzo Paglia, Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas, lapkričio 24 dienos vakare dalyvaudamas Romos „Rotary Club“ Tarptautinės kovos su smurtu prieš moteris dienos proga surengtoje diskusijoje Italijos parlamente. Galima pridurti, kad diskusija vyko Italiją sukrėtusio jaunos merginos nužudymo kontekste: ranką prieš ją pakėlė buvęs vaikinas. […]

Šventadienio paraštėse

Vargstančiųjų dienos Mišios: skleiskime meilę, dalinkimės duona

Priešpaskutinį liturginių metų sekmadienį kasmet minima popiežiaus Pranciškaus įvesta Pasaulinė vargstančiųjų diena. Šia proga sekmadienio, lapkričio 19 d., rytą popiežius vadovavo Mišioms Šv. Petro bazilikoje, o taip pat dalyvavo tradiciniuose pietuose su vargstančiaisiais, kaip kasmet, surengtuose Vatikano audiencijų salėje. Mišių Evangelijoje skambėjo Jėzaus palyginimas apie šeimininką, kuris, išvykdamas į kelionę, paliko trims tarnams tvarkyti savo […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: prižiūrėkime vidinį gyvenimą

Popiežius per tradicinį sekmadienio susitikimą ir jos metu kalbamą maldą paragino saugoti sielos alyvą – vidinį gyvenimą palaikančią maldą, tarnystę kitiems ir Dievui, kuris yra gyvenimo tikslas. Popiežius kalbėjo lapkričio 12 d., Šv. Petro aikštėje. Vidinis gyvenimas neatsiranda staiga. Tai nėra akimirkos reikalas, kurį galima improvizuoti retsykiais, ar kartą visiems laikams. Vidinį gyvenimą reikia parengti, […]

Šventadienio paraštėse

Visų Šventųjų vidudienio malda. Šventumas – dovana ir kelias

Trečiadienį, Visų Šventųjų iškilmės dieną, kaip kiekvieną šventadienį, Šv. Petro aikštėje įvyko popiežiaus vadovaujamas vidudienio maldos susitikimas. Šia proga Pranciškus pakvietė pamąstyti apie šventumą dviem aspektais – šventumą kaip dovaną ir šventumą kaip kelią. „Šventumas yra Dievo dovana, kurią gavome per Krikštą, – sakė Pranciškus. – Jei leidžiame jai augti, ji gali visiškai pakeisti mūsų […]

Šventadienio paraštėse

Popiežius: didžioji reforma – garbinti Dievą ir tarnauti žmonėms

Penki tūkstančiai žmonių dalyvavo sekmadienio rytą Šv. Petro bazilikoje popiežiaus Pranciškaus vadovautose Mišiose, kuriomis buvo užbaigta Vyskupų sinodo „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“ asamblėjos pirmoji sesija. Homilijoje popiežius apibendrino Sinodo darbus pasitelkdamas du raktažodžius: „garbinti“ ir „tarnauti“. „Baigiantis šiai mūsų nueito kelio atkarpai, svarbu pažvelgti į principą ir pagrindą, kuriuo viskas remiasi ir […]

Šventadienio paraštėse

Sinodo teologas: Dievas nepaliaujamai mus veda link naujų įžvalgų

Paskutinės sinodo savaitės, skirtos iki šiol atlikto darbo sintezei, pradžioje, pirmadienį, spalio 23 d., į asamblėjos tėvus ir motinas kreipėsi australas teologas kun. Ormondas Rushas. Per pastarąsias tris savaites sinodo posėdžių salėje kelti klausimai labai dažnai buvo susijęs su tradicijos sąvoka. Tai tas pats klausimas, kuris buvo ir vienas pagrindinių Vatikano II Susirinkimo diskusijų klausimų. […]

Šventadienio paraštėse

Sinodas paskelbs kreipimąsi į Dievo tautą

Vatikane posėdžiaujantys vyskupų sinodo XVI eilinės asamblėjos dalyviai paskelbs Laišką Dievo tautai, pranešė Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas. Paprastai vyskupų sinodo asamblėjos užbaigiamos oficialiu baigiamuoju dokumentu su pasiūlymais, pagal kuriuos popiežius vėliau paskelbia posinodinį apaštališkąjį paraginimą, kuris yra tikrasis oficialus sinodo darbo rezultatas. Dabartinė vyskupų sinodo asamblėja baigiamojo dokumento nepaskelbs, nes, kaip žinoma, po metų – […]

Šventadienio paraštėse

„Gana! Karas visada yra pralaimėjimas! Visada!“

Po sekmadienio vidudienio maldos ir palaiminimo popiežius išsakė skausmą dėl poslinkių Artimuose rytuose, pakvietė antradienį, spalio 17, prisidėti prie Šventosios Žemės tikinčiųjų pasninko ir maldos už taiką dienos. Popiežius, be to, kalbėjo apie Kalnų Karabacho krizę, sunkią pabėgėlių humanitarinę situaciją ir prašė apsaugoti armėnų šventoves ir vienuolynus, taip pat paminėjo Romos žydų bendruomenės deportacijų 80 […]