Šventadienio paraštėse

Esame pašaukti kurti žmonijos šeimą

Brangūs broliai ir seserys!Nors mūsų laikais vis dar pučia šalti karo ir priespaudos vėjai ir dažnai susiduriame su poliarizacijos reiškiniais, Bažnyčioje inicijavome sinodinį procesą: jaučiame būtinybę eiti kartu, ugdyti klausymosi, dalyvavimo ir dalijimosi santykius. Kartu su visais geros valios vyrais ir moterimis norime prisidėti prie žmonijos šeimos kūrimo, gydyti jos žaizdas ir siekti geresnės ateities. […]

Šventadienio paraštėse

„Pranciškaus kaimas“ – žmogiškos bendrystės, ekologijos patirtis

„Pranciškaus kaimas“ – projektas, vykdomas buvusioje trapistų abatijoje Pietų Prancūzijoje, kur žmonės iš įvairių socialinių sluoksnių buriasi vedini brolybės dvasios ir pagarbos integraliai ekologijai, kuriai kviečia popiežius Pranciškus.Tulūzoje įsikūrusi Dykumos Dievo Motinos abatija, kurioje daugiau nei 160 metų šeimininkavo trapistai vienuoliai, 2020 m. tapo namais šeimoms, įsitraukusioms į projektą, kuris siūlo pagalbą sunkioje situacijoje atsidūrusiems […]

Šventadienio paraštėse

„Įsileiskime Kristaus taiką į savo gyvenimus, namus ir šalis!“

Popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje aukojo Velykų sekmadienio dienos Mišias. Skirtingai negu pernai ir užpernai, kai dėl pandemijos jose galėjo dalyvauti tik po kelias dešimtis Dievo tautos atstovų, šį kartą dalyvavo tūkstančiai žmonių. Homilija nebuvo sakoma. Netrukus po Mišių, sekmadienio vidudienį, popiežius perskaitė velykinę žinią ir suteikė palaiminimą „Urbi et orbi“ (Romos miestui ir visam […]

Šventadienio paraštėse

Bažnyčia Ukrainoje: gedulas dėl kare žuvusių „Carito“ darbuotojų

Septyni žmonės žuvo, kai tankas apšaudė „Carito“ būstinę iki šiol Rusijos pajėgų puolamame Mariupolio mieste. Apie tragišką įvykį pranešė Ukrainos „Carito“ organizacijos.„Gavome blogą žinią: mūsų „Carito“ būstinė Mariupolyje buvo apšaudyta iš tanko ir tuo metu viduje buvo žmonių. Septyni žmonės žuvo, įskaitant dvi Mariupolio „Carito“ darbuotojas“ – rašoma pirmadienio, balandžio 11 d., Ukrainos „Caritas Spes“ […]

Šventadienio paraštėse

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas: karo kontekste neduokime dingsties propagandai

Minint Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-metį su Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučių Kėvalu kalbamės apie šių dienų iššūkius, su kuriais susiduria tikintieji. Taip pat apie karo kontekste vykstančią ir propagandinę kovą, kurioje krikščioniška tradicija ir vertybės bandomos susieti su Putino režimu.Jūsų Ekscelencija, su nerimu stebime karą Ukrainoje, pagal galimybes stengiamės padėti besiginančiai šaliai ir jos kenčiantiems […]

Šventadienio paraštėse

Ukraina: Mariupolis, sunaikinto miesto sielvartas

Iš miesto kankinio pasiekia pauliečių vienuolio kunigo Pavlo, kuriam pavyko pabėgti, liudijimas: bombardavimui be perstojo tęsiantis 24 val. per parą, pabėgimas tampa tikra odisėja tarp patikros punktų ir skausmo tų, kuriems nieko nebeliko: „Kol pats to nepatiri, labai sunku suprasti, kas iš tiesų vyksta Ukrainoje.“Nuo 2011 m. iki šių metų kovo 5 d. kunigas Pavlo […]

Šventadienio paraštėse

Dievo vardu prašau, sustabdykite šias žudynes!

Popiežius Pranciškus griežtai pasmerkė Ukrainoje tebesitęsiantį karą. Kalbėdamas sekmadienį po vidudienio maldos popiežius sakė, kad vienintelis dalykas, kurį reikia padaryti, tai nutraukti nepriimtiną ginkluotą agresiją, kad Dievas yra taikos, o ne karo Dievas, o tie, kurie remia smurtą, išniekina jo vardą. Popiežius prašė visose vyskupijose daugiau melstis, kad šis karas pasibaigtų, ir dėkojo visiems, kurie […]

Šventadienio paraštėse

Šventasis Sostas pasirengęs padėti, du kardinolai išvyko į Ukrainą

Šventasis Sostas pasirengęs padaryti viską, kad tarnautų taikai. Šiomis dienomis du kardinolai bus Ukrainoje, kad tarnautų žmonėms, padėtų jiems, – sekmadienio „Viešpaties Angelo“ susitikime Šv. Petro aikštėje sakė Pranciškus.Pasak jo, šiomis dienomis Ukrainoje svečiuosis kardinolas K. Krajewski, popiežiškasis išmaldininkas, kad išdalytų pagalbos siuntą vargstantiems, ir kardinolas M. Czerny, Pagalbos integraliam žmogaus vystymuisi dikasterijos laikinasis vadovas.„Dviejų […]

Šventadienio paraštėse

Ukraina. Pasikliaukime Dievu, nes jis nori ne karo, o taikos

Popiežius prieš savaitę po bendrosios audiencijos katechezės pasakė, jog „Jėzus mus išmokė atsiliepti į velnišką smurto beprasmybę Dievo ginklais – malda ir pasninku“, ir pakvietė kovo 2 dieną, Pelenų trečiadienį, padaryti pasninko už taiką diena.Pelenų trečiadienis katalikams ir šiaip yra pasninko ir maldos diena, o popiežius pakvietė taip pat kitų Bažnyčių krikščionis ir visus žmones […]

Šventadienio paraštėse

Lietuvos vyskupų prašymas melstis už tėvynę ir taiką Europoje

Švenčiausioji Mergele Marija, Taikos Karaliene ir Lietuvos Globėja, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!Vasario mėnuo kiekvienam Lietuvos piliečiui primena prieš daugiau nei šimtą metų nelengvai iškovotą tėvynės nepriklausomybę. Nuo pat pradžių valstybės kūrime aktyviai dalyvavo ir tikintieji. Šiandien, su pasididžiavimu žvelgdami į nudirbtus valstybės kūrimo darbus, kviečiame dėkoti Viešpačiui už šalies nepriklausomybę ir […]