Mokykla

Komisija įvertino matematikos tarpinio patikrinimo užduotis: pirminiai rezultatai bus perskaičiuoti, jie gerės

Matematikos tarpinių patikrinimų užduotys – tiek A, tiek B lygio – buvo sunkesnės, nei to reikalauja matematikos užduoties aprašas, konstatavo švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta komisija. Mokiniams balai už užduotis bus indeksuojami, perskaičiuoti jiems palankesniu įvertinimu.  Mokinių rezultatai dėl to gerės. Komisijos išvados Patikrinime buvo uždavinių, kurių formuluotės apsunkina sąlygos supratimą, pateikta uždavinio sprendimui […]

Mokykla

Istorijos mokytojų asociacijos prašymu siaurinama istorijos tarpinio patikrinimo temų apimtis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgusi į Istorijos mokytojų asociacijos prašymą, siūlo siaurinti vienos iš istorijos tarpinio patikrinimo temos apimtį. Atitinkamai būtų perskirstomi pasiekimų vertinimo užduočių taškai.  Anksčiau buvo nustatyta, kad mokiniai turi išmokti kursą iš trijų istorinių temų: „Istorikas, istorija ir istorinė kultūra“, „Valstybingumas: suverenitetas, idėjos, formos“ ir „Kultūra ir mokslas“. Istorijos mokytojų asociacija […]

Mokykla

Atsižvelgdama į mokinių siūlymus, ministerija rekomenduoja vėlinti lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo laiką

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, po susitikimo su Lietuvos moksleivių sąjungos atstovais, parengė siūlymus savivaldybėms ir mokykloms dėl tarpinių patikrinimų organizavimo ir vienuoliktokų mokymosi krūvio reguliavimo. Ministerija rekomenduoja neskirti vienuoliktokams kontrolinių darbų, projektinių ar kitokių atsiskaitymų prieš tarpinius patikrinimus, po jų ar tuo labiau tą pačią dieną. Tai padėtų tolygiau paskirstyti mokymosi krūvį. Taip pat […]

Mokykla

Imamasi papildomų priemonių dėl tarpinių patikrinimų

Tarpiniai patikrinimai vyks, kaip numatyta, tačiau imamasi papildomų priemonių užduočių ir vertinimo objektyvumui užtikrinti. Bus peržiūrėtos būsimų patikrinimų vertinimo instrukcijos, kad būtų išvengta bet kokių galimų netikslumų, o po kiekvieno tarpinio patikrinimo sudaroma komisija, nepriklausomai nuo to, kaip praėjo patikrinimas. „Dalis tarpinių patikrinimų vyko gerai, ramiai, sklandžiai. Tačiau kiti – kaip matematika, fizika – išryškino […]