Šventadienio paraštėse

Bendruomeninė malda pandemijos metu

Kupini meilės sugrudusia širdimi maldaukime sielos ir kūno Gydytoją, kad nuo pandemijos pasaulį saugotų, iš ligų išvaduotų, sielos ir kūno kančias nuramintų. Tegu Gailestingasis atleidžia mums laisvai ar nežiniom padarytus nusižengimus, kad visi ligas nugalėtų – Viešpatį maldaukime: Išklausyk mus ir pasigailėk!
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!
Maldaukime už visus sergančiuosius, kad Dievo Dvasia juos ligoj remtų, jų viltį stiprintų ir į išganymą vestų, idant kitų reikalingos pagalbos bei rūpesčio jie susilauktų ir kančioje paguodą rastų – Viešpatį maldaukime: Išklausyk mus ir pasigailėk!
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!
Maldaukime, idant pandemijos metu nė vienas vargstantis nebūtų užmirštas ar paliktas vienas, bet kad visi, bėdos ištikti, pagalbos ir artimo paramos susilauktų – Viešpatį maldaukime: Išklausyk mus ir pasigailėk!
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!
Maldaukime už gydytojus ir slaugytojus, mokslininkus ir politikus, kurie, mūsų labui triūsdami, siekdami visų sveikatos ir kovodami už gyvybes, savo pačių sveikatai ir gyvybei pavojų kelia. Te Dievas juos nuo užkrato apsaugoja, tegul atsakinguose ir sunkiuose darbuose juos sėkme, ištverme ir išmintimi apdovanoja, kad dėl jų dedamų pastangų mūsų padėka ir maldos dar karštesnės taptų – Viešpatį maldaukime: Išklausyk mus ir pasigailėk!
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!
Maldaukime vieni už kitus, kad šios pandemijos išbandymas leistų mums patirti vienybę kančioje su mūsų Išganytoju savo kentėjimus aukojant už visą pasaulį ir taip vienytis su mus supančiais vargstančiais, idant juos su meile galėtume priimti –Viešpatį maldaukime: Išklausyk mus ir pasigailėk!
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!
Maldaukime už save pačius mirtinguosius, nerimaujančius dėl savęs ir savo artimųjų, draugų ir pažįstamų gyvybės bei sveikatos. – Tegul visi, besibaiminantys dėl materialinių nuostolių, ekonominių ir asmeninio gyvenimo nepriteklių, vilties nepraranda ir blaivų protą išlaiko, kad mus ši neganda pamokytų įsisąmoninti, jog kiekvieno mūsų gyvybė tik vieno Dievo rankose – Viešpatį maldaukime: Išklausyk mus ir pasigailėk!
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!
Maldaukime už save pačius, kad gyvenime bet kokios nuodėmės vengtume, savo naštas kantriai neštume ir kančias ištvertume, idant kiekvieną akimirką būtume pasiruošę susitikti su mūsų Kūrėju ir Išgelbėtoju – Viešpatį maldaukime: Išklausyk mus ir pasigailėk!
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!
Už mirusius nuo pandemijos, idant Dievo šventieji angelai jų sielas į rojų mūsų tikėjimo protėvio Abraomo prieglobstin palydėtų, o visiems gedintiems ir liūdintiems viltį dovanotų stiprindamas tikėjimą amžinuoju gyvenimu – Viešpatį maldaukime: Išklausyk mus ir pasigailėk!
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!