Šventadienio paraštėse

Popiežiaus maldos intencija rugpjūčiui: už vis atsinaujinančią Bažnyčią

Rugpjūčio mėnesį popiežius prašo melstis už Bažnyčią, kad ji būtų gyva, vis atsinaujinanti, misionieriška, drąsiai skelbianti Evangeliją šiuolaikiniam pasauliui.
„Bažnyčios pašaukimas yra evangelizuoti, tačiau tai nereiškia prozelitizmo, ne. Pašaukimas yra evangelizuoti. Dar daugiau: Bažnyčios tapatybė yra evangelizuoti.
Atnaujinsime Bažnyčią, jei sugebėsime atpažinti Dievo valią savo kasdieniame gyvenime ir Šventosios Dvasios vadovaujami patys atsinaujinsime. Mūsų pačių, kaip asmenų, atsinaujinimas – tai yra tikroji reforma. Turime leisti Šventajai Dvasiai, kuri yra Dievo dovana mūsų širdyse, kad ji primintų mums, ko mokė Jėzus, ir padėtų tai įgyvendinti.
Pradėkime atnaujinti Bažnyčią nuo savęs pačių atnaujinimo, be išankstinių idėjų, be ideologinių prietarų, be nelankstumo, bet remdamiesi dvasine patirtimi, dovanojimo patirtimi, artimo meilės patirtimi, tarnavimo patirtimi.
Svajoju apie dar didesnį misionieriškumą, kuris eitų susitikti su kitais be prozelitizmo ir kuris visas struktūras pertvarkytų šiuolaikinio pasaulio evangelizavimui.
Atsiminkime, kad Bažnyčia visada patiria sunkumų, visada išgyvena krizes, nes ji yra gyva. Gyvos būtybės patiria krizes. Tik mirusieji nepatenka į krizę.
Melskimės už Bažnyčią, kad Šventoji Dvasia jai suteiktų malonės ir jėgų persitvarkyti pagal Evangeliją.“