Šventadienio paraštėse

Tobulas maldos kelias

PROTU KURIAMA MALDA

Šiuo metu, kai velnio gundymai tampa labai subtilūs, yra gana sunku juose nesusipainioti. Jeigu šalia yra patyręs dvasios tėvas, tuomet didelių sunkumų ir problemų neiškils, nes jis nurodys, kada ir kaip reikia elgtis, įspės dėl gundymų. Nereikia išsigąsti ir tuomet, jeigu šalia nėra patyrusių žmonių. Būk maldoje ir tik į ją vieną tekreipk dėmesį, o visa kita gink šalin. Dievas kiekvieną besimeldžiantįjį leidžia gundyti tik tiek, kiek jis turi protinių galių atsilaikyti, ne daugiau, nei leista, ir velnias čia nieko negali pakeisti. Svarbiausia tai, kad prieš velnią būtų kovojama maldos kalaviju, o gundymai duos didelės naudos – jie padės perprasti velnio gudrybes ir sutvirtins žmogaus protą.
Protas neturi kreipti dėmesio į jokius nenatūralius reiškinius: nei į šviesą, nors ji ir sklistų iš ikonos, nei į balsą, nors ir giedotų Angelai, – maldoje protas turi būti nukreiptas tik į Angelų valdovą Dievą, neregimai visur esantį. O kas gali būti aukščiau už Jį? Jokiu būdu negalima kreipti dėmesio į prieš tave neva pasirodžiusius Angelus arba šventuosius, nes kol žmogus dar nėra visiškai apsivalęs nuo aistrų, kol nėra besąlygiškai vykdoma Dievo valia, tol tikrų apsireiškimų nebūna, iki tol – tai tik demonų pinklės. Jei tai žinodamas protas nesusižavės vaiduokliais, tuomet jie praeis pro šalį. Dievo malonė neleis gundyti labiau, nei besimeldžiantysis turi jėgų ištverti.

Tęsinį skaitykite 2020 03 14 „Utenyje“