Šventadienio paraštėse

Minsko arkivyskupas: „Nesame vieni – Šventasis Tėvas kartu su mumis!“


Popiežiaus žodžiai sujaudino – liejosi ašaros, tikintieji palydėjo Pranciškaus maldą už Baltarusiją ilgais plojimais. Šiais žodžiais Minsko katalikų arkivyskupas Tadeuszas Kondusiewiczius pakomentavo popiežiaus Pranciškaus sekmadienį po „Viešpaties Angelo“ maldos ištarus žodžius ir jo išsakytą rūpestį dėl poslinkių Baltarusijoje po prezidento rinkimų. Arkivyskupas dalijosi įspūdžiais su italų katalikų naujienų portalo SIR atstovu.
„Ypač sujaudino popiežiaus prašymas „kalbėtis, atmesti smurtą, gerbti teisingumą ir teisę“, – sakė Baltarusijos sostinės arkivyskupas. Jis pasakojo, kad tuo metu, kai popiežius kalbėjo Romoje, Šv. Petro aikštėje, jis aukojo šv. Mišias vienoje 600 metų jubiliejų švenčiančioje parapijoje. Po Mišių išgirdo apie popiežiaus pasakytą kalbą, kurios metu meldė visiems baltarusiams Švenčiausiosios Mergelės, Taikos Karalienės, užtarimo. Tada arkivyskupas perskaitė popiežiaus žodžius parapijos tikintiesiems, kurie klausėsi su ašaromis akyse, ir popiežiui išreiškė gilią padėką ilgais plojimais.
Arkivyskupas T. Kondusiewiczius pasakojo, kad perskaitęs popiežiaus žodžius stiprino tikinčiuosius sakydamas: „Nesame vieni – Šventasis Tėvas yra kartu su mumis!“
Popiežiaus palinkėjimas labai svarbus visiems baltarusiams ir visai Bažnyčiai Baltarusijoje. Baltarusių medijos perdavė popiežiaus išsakytą solidarumą baltarusiams, ypač akcentavo jo prašymą sustabdyti žiaurumus ir visas problemas spręsti dialogo keliu.
Arkivyskupas pridūrė, jog parapijoje aukotų Mišių homilijoje sakė, kad krašto gyventojai trokšta atgimimo, nori naujos Baltarusijos, kurios gyvenimas būtų paremtas krikščioniškomis vertybėmis.
Italų katalikų naujienų portalas Sir pridūrė, jog sekmadienį Minske į gatves liejosi žmonių vandenynas. Mitingas prie paminklo Antrojo pasaulinio karo aukoms ir eitynės iki Nepriklausomybės alėjos buvo didžiausias žmonių susibūrimas Baltarusijos istorijoje nuo Sovietų Sąjungos žlugimo.