Šventadienio paraštėse

Šventojo Tėvo parama Lietuvoje esantiems migrantams

„Šventasis Tėvas per Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasteriją nusiuntė 50 000 eurų paramą Vilniaus „Carito“ organizacijai, kad paremtų jos veiklą migrantų labui Lietuvos rytiniame pasienyje“, – rašoma vasario 12 d. dikasterijos pranešime spaudai.
Pasak jos, bendradarbiaujant su Apaštališkąja nunciatūra Lietuvoje, ši suma bus panaudota teikiant pagalbą, perkant vaistus, maisto produktus ir šiltus drabužius, kad būtų palengvintos sunkios žmonių gyvenimo sąlygos žiemos metu, vis dar aštrinamos ir pandeminės krizės.
„Ši parama yra tiesioginė dvasinio artumo ir tėviško padrąsinimo išraiška“, – priduriama Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos komunikate, kuriame primenama, jog 2021 metų pabaigoje ir 2022 metų pradžioje popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio susitikimų metu ne kartą kalbėjo apie migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų situaciją šiame regione.
2022 sausio 18 dieną panaši parama per Lenkijos „Carito“ organizaciją buvo skirta tarp Lenkijos ir Baltarusijos įstrigusių migrantų reikmėms.
Galima priminti, jog popiežius Pranciškus ne kartą kvietė giliau pažvelgti į migracijos reiškinį: migrantai nėra vien problemas keliantys žmonės. Priverstinės migracijos bangas sukelia karai, kuriuos dažnai lydi turtingų ir išsivysčiusių kraštų karinės pramonės ataskaitos apie pelningus sandorius. Ekonominė migracija arba ekologinė migracija taip pat yra susijusios su globaliomis priežastimis, už kurias didžiausia atsakomybė tenka didžiausias industrines sistemas turinčioms ekonomikoms.
Krikščionio žvilgsnis turi būti dar gilesnis ir kiekviename žmoguje atpažinti Dievo paveikslą. Ir dar reiklesnis, nes jo gyvenimą Viešpats susitapatino su nuogais, ištroškusiais, kaliniais, stokojančiais. Viena iš popiežiaus Pranciškaus mokymo pagrindinių temų yra gerojo samariečio, gailestingai pasilenkusio prie pakelėje rasto sužeisto nepažįstamo žmogaus, palyginimas.
Kita vertus, migracija nėra vien krizių provokuojamas, bet mūsų globaliai epochai būdingas reiškinys. Migracija taip pat yra galimybė: ne vien asmeniui, bet ir jo kilmės bei jo priėmimo šaliai. Ir jei pažvelgsime į šimtametę kraštų bei civilizacijų istoriją, pamatysime, jog jų pažanga labai glaudžiai susijusi su tautų, kultūrų, idėjų mainais, su sugebėjimu skirtingumo konfliktiškumą paversti nauja sinteze. (RK / Vatican News)