Šventadienio paraštėse

Kaip galime gydyti pasaulį?

Nuo rugpjūčio 5 dienos, po vasaros pauzės, vėl grįžta trečiadienio bendrosios audiencijos ir katechezės. Popiežius Pranciškus pradėjo katechezių ciklą apie krikščionišką gyvenimą dabartinės pandemijos kontekste. Rugpjūčio 5 dienos katechezėje Šventasis Tėvas kalbėjo apie pandemijos žaizdas ir gydančią Dievo malonę. Katechezės pradžioje buvo perskaityta ištrauka iš Evangelijos pagal Morkų apie paralitiką, kurį draugai, negalėdami pasiekti Jėzaus kitaip, nuleido per praardytą skylę stoge (žr. Mk 2).
„Brangūs broliai ir seserys, laba diena! Pandemija toliau mus giliai žaloja ir nuplėšia dangalus nuo mūsų pažeidžiamų vietų. Daug mirusių, dar daugiau ligonių visuose kontinentuose. Labai daug asmenų ir šeimų dėl socialinių ir ekonominių problemų, ypač smogiančių neturtingiausiems, gyvena labai neužtikrintai“, – sakė popiežius Pranciškus.
Bet turime nenuleisti akių nuo Jėzaus ir su tikėjimu priimti Išganytojo nešamą Dievo karalystės viltį. Ši išgydymo ir išgelbėjimo karalystė jau yra tarp mūsų. Ji taip pat yra teisingumo ir taikos karalystė, kuri regima artimo meilės darbuose, stiprinančiuose viltį ir tikėjimą.
Krikščioniškoje tradicijoje tikėjimas, viltis ir meilė yra daug daugiau už jausmus ar nuostatas. Tai Šventosios Dvasios įkvėptos dorybės. Tai dovanos, kurios mus gydo ir paverčia mus gydytojais, atveria naujus horizontus ir tada, kai tenka plaukti pavojingiausiuose vandenyse.