Šventadienio paraštėse

„Gana! Karas visada yra pralaimėjimas! Visada!“

Po sekmadienio vidudienio maldos ir palaiminimo popiežius išsakė skausmą dėl poslinkių Artimuose rytuose, pakvietė antradienį, spalio 17, prisidėti prie Šventosios Žemės tikinčiųjų pasninko ir maldos už taiką dienos. Popiežius, be to, kalbėjo apie Kalnų Karabacho krizę, sunkią pabėgėlių humanitarinę situaciją ir prašė apsaugoti armėnų šventoves ir vienuolynus, taip pat paminėjo Romos žydų bendruomenės deportacijų 80 metinių sukaktį spalio 16 d.

Pranciškus sakė, kad informacija apie įvykius Izraelyje ir Palestinoje skaudina, ypač pranešimai apie vaikus ir senolius. Pranciškus dar kartą įsakmiai pakartojo prašymą paleisti visus įkaitus, užtikrinti, kad civiliai gyventojai netaptų konflikto aukomis ir gerbtų tarptautinę teisę, ypač Gazos ruože. Reikia skubiai nutiesti humanitarinius koridorius ir tiekti pagalbą visai Gazos ruožo populiacijai, pažymėjo popiežius.

Jau žuvo daug žmonių, tęsė Pranciškus prašydamas, kad daugiau nebūtų liejamas kraujas tiek Šventojoje Žemėje, tiek Ukrainoje ar bet kurioje kitoje vietoje. „Gana! Karas visada yra pralaimėjimas! Visada!“

„Malda yra romioji ir šventoji jėga, kuria galime priešintis velniškai neapykantos, terorizmo ir karo jėgai“,  – pasakė popiežius pakvietęs antradienį malda ir pasninku vienytis su Bažnyčia Šventojoje Žemėje. (SAK / Vatican News)