Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Amerikoje yra viena didelė Protestantų Bažnyčios parapija. Miesto meras yra tos parapijos narys. Vieną kartą meras tarė pastoriui: „Mūsų bažnyčia – pati nenaudingiausia visame mieste, nes ji nieko neveikia.“ Pastorius nesutiko: „Kaip tu gali taip sakyti?! Mes juk tiek daug gerų darbų atliekame!“ Tačiau meras buvo nepalenkiamas: „Kažkodėl tų gerų darbų nesimato.“
Tie žodžiai taip stipriai užgavo pastorių, kad jis per bendruomenės pamaldas paklausė žmonių, ar jie atlieka gerus darbus. Jie vienas kitą perrėkdami ėmė choru šaukti, kad daro gerus darbus. Pastorius paklausė: „Tuomet kodėl žmonės to nemato?“
Taigi jie nutarė įgyvendinti specialų projektą – įkurti interneto puslapį, į kurį būtų galima sudėti informaciją apie visus gerus darbus, kuriuos tos bendruomenės nariai kam nors atliko. Šiame projekte galėjo dalyvauti kiekvienas bendruomenės narys. Tarkime, šiandien kažkas padėjo savo kaimynui susitvarkyti kieme, ryt padės nepažįstamam žmogui ir t. t. Apie visa tai žmogus parašo į specialų puslapį, nurodydamas laiką, paskirtą geriems darbams daryti. Per mėnesį susirinko gana nemažai valandų. Laiką pavertė pinigais. Viena mažiausiai mokamo darbo valanda Amerikoje vertinama 8,5 dolerio. Valandų skaičių padauginę iš 8,5 gavo įspūdingą sumą – pusantro milijono dolerių.

Tęsinį skaitykite 2019 06 08 „Utenyje“