Šventadienio paraštėse

Vargstančius ir apleistus vaikus ugdyti su tėviška meile ir evangeliniu gerumu

Popiežius paragino Šv. Mykolo Arkangelo kongregacijos vienuolius tęsti vargstančių ir apleistų vaikų ugdymo darbus. Visavertis žmogiškas ir krikščioniškas ugdymas yra didžiausia dovana apleistiems vaikams, ypač iš vargstančių šeimų ir vietose, kuriose visuomenė negali jos užtikrinti, parašė popiežius sveikindamas kongregaciją jos oficialaus pripažinimo šimtmečio proga.
Šv. Mykolo Arkangelo kongregaciją įsteigė pal. Bronislovas Markiewicz, Peremyšlio vyskupijos dvasininkas.Lenkijoje įsteigta vienuolija plėtėsi, šiandien ji veikia ne tik Europoje, bet ir kituose kontinentuose. Kunigas B. Markiewicz, pirmasis lenkas salezietis, pažinojęs Italijoje gatvės vaikų globą iniciavusį šv. kun. Joną Bosko, sugrįžęs į tėvynę irgi atsidėjo vargstančių vaikų ir jaunimo globai, subūręs bendraminčių – vyrų ir moterų – būrį įsteigė Šv. Mykolo Arkangelo kongregaciją. Steigėjas mirė 1912 metais, nesulaukęs 1921 metais įvykusio oficialus kongregacijos pripažinimo Krokuvoje arkivyskupo Adomo Stepono Sapiegos sprendimu.
„Didžiai vertinu visa tai, ką nuveikėte per šiuos dešimtmečius našlaičiams, vagrstantiems ir apleistiems vaikams“, – patikino sveikinimo laiške popiežius Pranciškus, pakviesdamas pašvęstuosius su atnaujintu entuziazmu tęsti įsipareigojimą ugdyti niekieno nepriimamus ir neginamus vaikus per kongregacijos išlaikomas mokyklas, oratoriumus, šeimų namų bendruomenes, globos centrus ir kitokias paramos ir ugdymo iniciatyvas. Vargstantiems ir apleistiems vaikams visuomet reikės ugdytojų, kurie su tėviška meile ir evangeliniu gerumu rūpintųsi jų žmogiška ir religine branda, parašė Pranciškus. (SAK / Vatican News)