Šventadienio paraštėse

Šv. Paulius VI apie pareigą kalbėti socialiniais klausimais

Bažnyčios socialinį mokymą apibrėžusio popiežiaus Leono XIII enciklika „Rerum novarum“ buvo pranašiška ir išlaisvinanti. Tačiau kodėl popiežius norėjo kalbėti socialiniais klausimais? Ar jis turėjo teisę taip elgtis, prieš penkiasdešimt metų klausė popiežius šv. Paulius VI ir atsakė: „Taip, popiežius kalbėjo socialiniais klausimais todėl, kad tai jo pareiga.“
Popiežius Paulius VI kalbėjo per Mišias, kuriomis paminėjo Leono XIII enciklikos „Rerum novarum“ aštuoniasdešimtmetį. Paulius VI jautė reikalą „pateisinti Bažnyčios ir popiežių kalbas socialiniais klausimais – kalbos iš esmės susiję su laikinais, žemiškais dalykais, bet gali atrodyti kaip nepriklausantys kompetencijai tų, kurie savo buvimo pagrindu laiko Kristų, pasakiusį, kad jo karalystė nėra iš šio pasaulio.“
Prieš 50 metų –1971-ųjų gegužės 14 d. – Paulius VI savo pirmtako enciklikos pasirodymo metines paminėjo kreipdamasis apaštališkuoju laišku „Octogesima adveniens“ į Kvebeko arkivyskupą Maurice Roy, tuo metu ėjusį Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininko pareigas. Pasak Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus A. Tornielli, popiežius Paulius VI laiške pristatė Bažnyčios socialinę viziją savo 1967 m. enciklikos apie tautų pažangą „Popolorum progressio“ kontekste. Paulius VI patikino, jog Bažnyčia turi teisę ir pareigą kalbėti socialiniais klausimais.
Popiežius Paulius VI savo laiške, be kitų temų, aptarė plintančios urbanizacijos iššūkius, moters orumo svarbą, pripažino katalikų politinį pliuralizmą, pasmerkė ideologijas – marksistinę ir liberalinę, kalbėjo skurdo, plėtros ir politinio įsipareigojimo klausimais. Paulius VI išryškino esamą ekonominę, kultūrinę ir politinę nelygybę, primindamas kovos su skurdu svarbą, kvietė kraštų katalikų bendruomenes objektyviai įvertinti situaciją ir daryti atitinkamus sprendimus Evangelijos šviesoje semiantis iš Bažnyčios socialinio mokymo. Tai pranašiški žodžiai, primenantys tai, ką šiandien apie žmonių atmetimą moko popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)