Mūsų gyvenimo spalvos

KAI IKI FINALO TIK KELIOS DIENOS

Nepatinka man rinkimų rezultatai. Mane ima siaubas, kaip lengvai galima apkvailinti žmones. Kažkas vaikščiojo po namus ir aiškino, kad nereikia balsuoti už dvigubą pilietybę, kad nereikia mažinti Seimo narių skaičiaus. Kitaip bus blogai. Oi, kaip blogai! Ką galvojo aštuonias klases prieš septyniasdešimt metų baigę senoliai? Gražiai kalba ponai. Išsilavinę. Gėda paklausti, kam ir koks tas pavojus gresia. Jie protingesni, jų reikia klausyti. Būkite drąsūs, ponai, išdrįskite prisiimti atsakomybę už tai, kad atskyrėte vaikus nuo tėvynės ir kad siurbėlių ant tautos kaklo nesumažinote. Šventoje tyloje dabar rymo Seimo narys Ž. Pavilionis ir daugelis kitų, kurie kažkada buvo aktyvūs kovotojai, kad iš Lietuvos išvaryti mūsų vaikai neprarastų gimtosios šalies pilietybės. Kas ir kuo jūsų gerkles užkišo?

Tęsinį skaitykite 2019 05 22 „Utenis“