Mūsų gyvenimo spalvos

Nelaimingi ir nepatenkinti

Vytautas Kazela

Šią savaitės įvykių apžvalgą, kurią dabar skaitote, rašiau praeitą šeštadienį. Kuo ypatinga ši diena, gegužės 9- oji? Rusams ji – pergalės Antrajame pasauliniame kare šventė. Šiais metais šios šalies vadovas Vladimiras Putinas planavo grandiozines iškilmes ir jau iš anksto grasino tiems kitų šalių vadovams, kurie neatvyks į šventę. Bet šventė Maskvoje neįvyko iš viso. Šioje valstybėje kasdien fiksuojama po 10 tūkstančių naujų COVID-19 viruso ligos atvejų. Kodėl V. Putinui taip reikėjo šios šventės? Kad įpūstų vis labiau į pesimizmą grimztančiai rusų tautai kovinę dvasią ir parodytų taikinį.

Bet koks karas yra didelis blogis. Tačiau pastaraisiais metais atrodė, kad pasaulis ritasi Trečiojo pasaulinio karo link – karo židiniai atsiverdavo tai vienur, tai kitur. Tarptautinėje politikoje skrajojo pavojingos žiežirbos ir, jei ne COVID-19 pandemija, kažin kuo viskas būtų pasibaigę.

Kas kaltas dėl visų negerovių Rusijoje? Aišku, tie, kurie būtų neatvykę į šventę! Jei prisimenate, tai paskutinis „kovinės dvasios“ pakilimas Rusijoje buvo po Krymo užgrobimo. Tačiau laikas eina, o tautai reikia naujų pergalių. Jų nėra. Bet geriau palikime Rusijai jos pačios problemas spręsti pačiai. Bet koks karas yra didelis blogis. Tačiau pastaraisiais metais atrodė, kad pasaulis ritasi Trečiojo pasaulinio karo link – karo židiniai atsiverdavo tai vienur, tai kitur. Tarptautinėje politikoje skrajojo pavojingos žiežirbos ir, jei ne COVID-19 pandemija, kažin kuo viskas būtų pasibaigę. Kalbi su vyresnio amžiaus žmonėmis ir dažnai išgirsti: viskas gerai, kad tik nebūtų karo. Jų lūpomis kalba pasaulio išmintis. Man atrodo, kad dauguma pasaulio bijo karo. Bijome jo ir mes. Į NATO stojome, kad, jeigu kas, būtume apginti. Aš palyginti ramiai jaučiausi visą dešimtmetį. Dabar nesijaučiu. Ne tiek dėl savęs, kiek dėl savo vaikų. Ir ne dėl to, kad, jei kas nors mus puls, NATO neateis apginti, o dėl žmonių, kurie aplink. Kurie visą laiką pikti, kurie visą laiką viskuo nepatenkinti. Keikiantys valdžią, darbdavius, bendradarbius. Kaip parodė karantino laikotarpis, tokių žmonių – daug. Labai daug. Gal kokie 25–30 procentų. Duok jiems šautuvą į rankas ir pasakyk, kad už žudymą nebus baudžiami, ir jie pradės tratinti. Praėjęs šeštadienis ypatingas dar ir tuo, kad Lietuvoje užfiksuota 50-oji pandemijos auka. Tyrimų atliekama keli tūkstančiai per dieną. Naujų užsikrėtimo atvejų ne daugiau negu 10 per parą. Karantino sąlygos švelninamos. Pradėjo veikti kirpyklos. Drįstu pastebėti, kad kai kuriose užsienio šalyse, netgi tose, kuriose karantinas nebuvo skelbiamas, kirpyklos iki šiol uždarytos. Iš nedidelio naujų užsikrėtimo atvejų skaičiaus galima spręsti, kad Lietuvoje einama teisinga linkme. Panašu, kad greitai bus atnaujintos planinės operacijos. Yra kritikuojančių ir teigiančių, kad nuo širdies ir kraujagyslių ligų mirė 4 kartus daugiau žmonių negu nuo COVID-19 viruso. Tikiu. Bet šie mirusieji turi būti priskirti prie pandemijos aukų.

Vienas sergantis arba net simptomų nejaučiantis žmogus galėjo užkrėsti gydytojus ir kitą medicinos personalą. Niekas nežinojo, kokie bus pandemijos mastai. O jeigu virusas būtų įsisiautėjęs dar labiau, kas būtų teikę pagalbą ligoniams, jeigu gydytojai jau būtų išvesti iš rikiuotės? Nejaugi sunku suprasti, kad svarbiausias sveikatos įstaigų darbo karantino metu pakeitimo tikslas – gydytojų sveikatos išsaugojimas?

Kas būtų atsitikę, jei gydymo įstaigos būtų dirbusios įprasta tvarka? Vienas sergantis arba net simptomų nejaučiantis žmogus galėjo užkrėsti gydytojus ir kitą medicinos personalą. Niekas nežinojo, kokie bus pandemijos mastai. O jeigu virusas būtų įsisiautėjęs dar labiau, kas būtų teikę pagalbą ligoniams, jeigu gydytojai jau būtų išvesti iš rikiuotės? Nejaugi sunku suprasti, kad svarbiausias sveikatos įstaigų darbo karantino metu pakeitimo tikslas – gydytojų sveikatos išsaugojimas? O būtinoji medicininė pagalba buvo nenutrūkstamai teikiama. Greitosios pagalbos automobiliai į ligonines vežė žmones, kuriems pagalbos suteikti namuose buvo neįmanoma. Ligoninės tikrai nebuvo tuščios, kaip teigia kai kurie sąmokslo teorijų kūrėjai. Galiu tai atsakingai patvirtinti, nes mano pažįstamas žmogus karantino metu buvo paguldytas į ligoninę dėl širdies ritmo sutrikimo ir, beje, palatoje buvo ne vienas. Paskaitai komentarus socialiniuose tinkluose ir darosi baisu. Daugiausia nepatenkintų dėl privalomo veido kaukių nešiojimo ir baudų už šio reikalavimo nevykdymą. Nenoriu nieko apgaudinėti – kaukė skirta ne tam, kad patys neapsikrėstume, o kad neapkrėstume kitų, jeigu patys turime virusą, neperduotume jo kitiems. Tokia yra pagrindinė priežastis, kodėl būtina nešioti kaukes. Sergantis žmogus, nešiojantis kaukę, mažiau pavojingas kitam. Taip, su kauke nepatogu, sunku kvėpuoti, bet tokia mūsų saugumo kaina.

Taip, su kauke nepatogu, sunku kvėpuoti, bet tokia mūsų saugumo kaina. Niekas negali žinoti – jis apsikrėtęs ar ne. Tiems, kurie sako, kad „tegu seniai nešioja, o mes be kaukių apseisim“, noriu priminti, kad ir jiems senatvė neišvengiama. „Ten, kur aš dabar esu, jūs dar būsite“, – kažkur mačiau ant antkapinio akmens užrašyta.

Niekas negali žinoti – jis apsikrėtęs ar ne. Tiems, kurie sako, kad „tegu seniai nešioja, o mes be kaukių apseisim“, noriu priminti, kad ir jiems senatvė neišvengiama. „Ten, kur aš dabar esu, jūs dar būsite“, – kažkur mačiau ant antkapinio akmens užrašyta. Pavojus niekur nepraėjo. Koronavirusas nustatytas dar vienai uteniškei, dirbančiai Aknystos pensionate. Kaip pranešama, žmogus ligos simptomų nejaučia, šeimos narių testai neigiami. Susirgimas nustatytas atliekant prevencinį socialinės globos namų darbuotojų testavimą. Sveikatos apsaugos ministerija jau antrą savaitgalį kvietė visus vaistinių ir prekybos vietų darbuotojus pasinaudoti galimybe išsitirti dėl koronaviruso infekcijos. Buvo tikimasi, kad profilaktiškai atliekamas testavimas padės užtikrinti šių darbuotojų ir jų aptarnaujamų klientų saugumą. Buvo kviečiami tirtis tiesiogiai dirbantys su vaikais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojai, kurie užtikrino mažųjų piliečių priežiūrą karantino metu arba planuoja grįžti į darbą. Deja, aktyvumas pernelyg mažas. Niekaip nesuprantu tokio abejingumo.

Netgi kariškiai perspėja apie didžiulius dezinformacijos kiekius internetinėje erdvėje. Šiuo metu ypač suaktyvėjo skiepų priešininkų judėjimas. Atsiranda patikinčių paistalais apie COVID-19 ir 5G ryšį. Esą mus kaip šunis „sučipuos“.

Balandžio 28–30 dienomis „Baltijos tyrimai“ karantino laikotarpiu atliko jau trečiąją gyventojų apklausą, kuri atskleidė, kad nerimo ir liūdesio lygis išliko stabilus, tačiau regimai padaugėjo pykčio (nuo 29,3 proc. iki 35,7 proc.), kuris pasiekė pirmųjų šoko savaičių lygį, nuo 33,8 proc. iki 41,7 proc. išaugo streso lygis. Nejaugi lietuvių tauta, patyrusi tiek visokių išbandymų, tapo tokia neatspari? Netgi kariškiai perspėja apie didžiulius dezinformacijos kiekius internetinėje erdvėję. Šiuo metu ypač suaktyvėjo skiepų priešininkų judėjimas. Atsiranda patikinčių paistalais apie COVID-19 ir 5G ryšį. Esą mus kaip šunis „sučipuos“. Visos šitos nesąmonės jau privedė prie tymų protrūkio Lietuvoje. Prie ko gali privesti žmonių baimė skiepytis nuo COVID-19, galima tik spėlioti. Nors dar nėra sukurtos vakcinos, bet jau sėjama baimė. Kas tuo suinteresuotas? Nežinau. Pernai Nacionalinis kibernetinio saugumo centras ne vieną tokią aplikaciją ištyrė ir informavo visuomenę, kad aplikacija renkamus duomenis siunčia į Rusiją. Būkite atidūs, kai socialiniuose tinkluose į draugus prašosi nežinomi žmonės. Toks „nežinomasis“ kurį laiką pasėdės ramiai, o paskui per mesendžerį pradės siųsti įvairaus pobūdžio žinutes, įvairius vaizdo klipus. Nedvejodami meskite iš draugų tokius „draugus“.

Kažkoks nenuoseklumas mūsų galvose: tai rėkiame, kad mūsų pensininkai skursta, o tada, kai duoda porą šimtinių, vadiname pasityčiojimu ir visaip kitaip! Kitas šitų išmokų priešininkas aiškina,kad taip valdžia siekia „nupirkti“ balsus per rinkimus. Iš protingo žmogaus niekas nenupirks, o durnas ir šiaip parsiduos…

Dabar apie tuos 200 eurų, kuriuos Vyriausybė žada išmokėti pensininkams. Yra tokia kategorija žmonių, kurie visada liks nepatenkinti. Man koktu žiūrėti į iš televizijos ekranų postringaujančią ponią pensininkę: kada jie kam nors gera padarė? Geriau išdalytų jaunoms mamoms ar kitiems vargetoms! Taip ir norisi paklausti ponios: o kas trukdo pačiai gavus tuos pinigėlius išdalyti vargstantiems ar paaukoti bažnyčiai? Kažkoks nenuoseklumas mūsų galvose: tai rėkiame, kad mūsų pensininkai skursta, o tada, kai duoda porą šimtinių, vadiname pasityčiojimu ir visaip kitaip! Kitas šitų išmokų priešininkas aiškina, kad taip valdžia siekia „nupirkti“ balsus per rinkimus. Iš protingo žmogaus niekas nenupirks, o durnas ir šiaip parsiduos… Dabar pabandykime surišti du virvės galus – pergalės šventę Rusijoje ir COVID- 19 Lietuvoje. Gausime mūsų visų saugumą. Amžinai pikti, viskuo nepatenkinti žmonės – potenciali penktoji kolona Lietuvoje. Rusijos tikslai visoje postsovietinėje erdvėje – kuo daugiau piktų, nelaimingų, nepatenkintų žmonių.

Iš proto eina ne tik žmonės, bet ir valstybės. Kas bus po dviejų savaičių? Priimu ir toleruoju bet kokias politines pažiūras ir bijau tik fanatikų. Su fanatikais nėra jokios prasmės ginčytis.

Šiurpu buvo žiūrėti reportažus iš pergalės prieš nacistinę Vokietiją 75-ąsias metines švenčiančios Baltarusijos. Minske vyko karinis paradas, kiti masiniai renginiai, susirinko minios žmonių. Nors, oficialiais gegužės 8 dienos duomenimis, šalyje daugiau nei 21 tūkstančiui asmenų buvo nustatytas teigiamas COVID-19 testas, o per parą šis skaičius padidėjo 933. Iki gegužės 8 dienos Baltarusijoje užfiksuotas 121 mirties užsikrėtus koronavirusu atvejis. Iš proto eina ne tik žmonės, bet ir valstybės. Kas bus po dviejų savaičių? Priimu ir toleruoju bet kokias politines pažiūras ir bijau tik fanatikų. Su fanatikais nėra jokios prasmės ginčytis. Jų neįtikins neginčijami faktai ir argumentai netgi mirties akivaizdoje. Vienas paklaikęs valdžios vadinamasis dvasinis lyderis gali nuvesti tūkstančius žmonių į mirtį.