Mūsų gyvenimo spalvos

Brandumo ir pilietiškumo testas

Švenčiame Vasario 16-ąją. Švenčiame kiek kitaip, nei buvome įpratę. Kiekvienas savo namuose. Ramiai ir netriukšmingai. Beveik kaip sovietiniais laikais. Švęstume garsiau, bet išgirs policija, atvažiuos ir, jei ras ką nors iš kito „ūkio“ ar „burbulo“, apdalins baudomis. Dar viena proga švęsti – prieš 220 metų gimė didysis tautos blaivintojas vyskupas Motiejus Valančius. Įdomu, ar mūsų ainiai po dviejų šimtų metų švęs kito blaivintojo iš buvusios Vyriausybės gimtadienį?

Gatvėje be kaukės – bauda, įstaigoje kaukė žemiau nosytės – bauda, ant kitoje savivaldybėje esančio ežero išsigręžei skylę – bauda. Jokia įmonė tiek neuždirbs valstybei!

Štai Vilniuje viename bute praeitą savaitę linksminosi 32 įvairaus amžiaus studentai iš Prancūzijos, Belgijos, Austrijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Indijos, Turkijos, Estijos ir Rusijos. Jie irgi šventė kažkokią šventę. Kaimynai iškvietė policiją. Policija išrašė baudas. Visiems puotautojams surašyti administracinio nusižengimo protokolai už karantino sąlygų nesilaikymą. Visi turės sumokėti po pusę minimalios baudos, t. y. po 250 eurų. Sako, policija dabar darbuojasi kaip reikiant. Gatvėje be kaukės – bauda, įstaigoje kaukė žemiau nosytės – bauda, ant kitoje savivaldybėje esančio ežero išsigręžei skylę – bauda. Jokia įmonė tiek neuždirbs valstybei! Policija kontroliuoja, kaip karantino laikosi įmonės ar individualūs paslaugų teikėjai. O baudos žvėriškos. Jei nustatoma, kad veikla karantino metu sukėlė pavojų pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms išplisti, tuomet galima bauda iki 1500 eurų gyventojams ir iki 6000 eurų – įmonių vadovams. Nuo karantino pradžios iki 2021 02 09 nustatyti 45 ūkio subjektų padaryti pažeidimai. Per savaitę nustatoma nuo 3 iki 7 nusižengimų – grožio paslaugų teikimas, sporto klubų veikla, viešojo maitinimo įstaigų veikla ir kt. Kas linkęs labiausiai nusikalsti? Tie, kurie neturi iš ko gyventi. Pustrečio šimto eurų pašalpa neišgelbės, jei turi šeimą arba esi paėmęs kreditą. Ir šitaip negerai, ir kitaip blogai. Per ilgai užsitęsęs karantinas turės pasekmių, tiek ekonominių, tiek psichologinių. Įmonės atlyginimams naudoja apyvartines lėšas, o kas bus, kai reikės pirkti medžiagas? Užprogramuoti ir neatsiskaitymai tarp įmonių. Kita vertus, per greitai atlaisvinti suvaržymų irgi negalima. Naujų užsikrėtimų atvejų skaičius apsistojo ties 500 per parą. Daug tai ar mažai? Aišku, kad daug. Nedaug būtų 100–150. Vienas neatsargus judesys ir skaičiai vėl šaus į viršų, kaip tai jau atsitiko Airijoje.

Tęsinį skaitykite 2021 02 17 „Utenyje“