Aktualijos

Utenos apskrityje registruota mažiausiai pranešimų apie galimus vaiko teisų pažeidimus

Utenos apskrityje 2020 m. gautas 1971 pranešimas apie galimus vaiko teisių pažeidimus. Daugiausia pranešimų gauta Utenos – 449, mažiausiai Molėtų – 239 savivaldybėse. Kituose apskrities rajonuose padėtis tokia: Anykščių – 302, Ignalinos – 334, Zarasų – 380, Visagino mieste – 267 registruoti pranešimai apie galimus vaiko teisių pažeidimus.
Lyginant su 2019 m., kai apskrityje buvo registruota 1793 pranešimai, 2020 m. pranešimų skaičius mažėjo. Šalies mastu Utenos apskrityje registruota mažiausiai pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus. Iš visų pernai gautų pranešimų 613 nepasitvirtino ir priimti sprendimai užbaigti jų nagrinėjimą, nevertinant vaiko situacijos.
Tačiau lyginant su 2019 m., bendras visų formų smurtinių pažeidimų prieš vaikus skaičius praėjusiais metais padidėjo nuo 434 iki 466 atvejų.
Daugiausia pranešimų gauta apie galimus nesmurtinius vaiko teisių pažeidimus, kai mažametis paliekamas vienas ar su asmenimis, negalinčiais juo tinkamai pasirūpinti; kai abu tėvai yra neblaivūs ir pan.
Praėjusiais metais Utenos apskrities vaiko teisių gynėjai 365 vaikams užtikrino saugią aplinką, kai buvo iškilusi grėsmė jų saugumui, sveikatai ar net gyvybei. Saugi aplinka buvo užtikrinta 319 vaikų pas giminaičius, emociniais ryšiais susijusius asmenis ar vaikai liko savo gyvenamojoje vietoje, atvykus asmenims, galintiems jais pasirūpinti.
Atitinkamai saugi aplinka užtikrinta Anykščių rajone 46 vaikams, iš jų 39 apgyvendinti pas giminaičius, emociniais ryšiais susijusius asmenis ar liko savo gyvenamojoje vietoje, atvykus asmenims, galintiems pasirūpinti vaikais; Ignalinos rajone – 49/40, Molėtų rajone – 49/34, Utenos – 52/49, Visagino mieste – 54/52 ir Zarasų rajone – 115/105.
Įvertinus, kad vaikui aplinka nesaugi, vaiko teisių gynėjai pirmiausia ieško giminaičių ar emociniais ryšiais susijusių asmenų – senelių, močiučių, dėdžių, tetų, kitų artimų giminaičių, draugų, kurie galėtų ir sutiktų pasirūpinti vaiku iki tėvai bus pajėgūs tą padaryti patys. Saugi aplinka vaikui gali būti užtikrinama ir namuose.
Dvi Utenos apskrityje dirbančios mobiliosios komandos, kurias sudaro socialinis darbuotojas, psichologas ir specialistas, dirbantis su priklausomybių turinčiais asmenimis, dirbo su 96 krizę išgyvenančiomis šeimomis Utenos apskrityje ir su 13 šeimų iš kitų apskričių. Mobiliųjų komandų specialistai dirbo su 107 vaikais ir 111 tėvų, konsultacijas teikė 1205 kartus.
„Pernai sulaukėme mažiau pranešimų apie vaiko teisų pažeidimus. Viena iš priežasčių, kodėl tokių pranešimų mažėjo, – karantinas. Žmonės, gyvendami tam tikroje nežinioje, nesijausdami saugūs, buvo atsakingesni, labiau susitelkę. Tačiau neatmetama, kad pranešimų buvo mažiau ir dėl to, kad šiuo neįprastu laikotarpiu mažiau buvo pranešimo apie vaiko teisių pažeidimus šaltinių – nedirbo švietimo, gydymo įstaigos ir pan. Norėčiau tikėti ir tikiu, kad įtakos turi ir kintantis visuomenės požiūris į vaiko teisių gynėjus, į socialines paslaugas teikiančius darbuotojus, didesnė dalis visuomenės jau patys, nelaukdami, kol situacija šeimoje bus kritinė, ieško pagalbos, paslaugų“, – sako Utenos apskrities Vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigalienė.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos inf.