Aktualijos

Kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas dėl 2021 m. biudžeto formavimo

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengtas 2021 metų Utenos rajono savivaldybės biudžeto projektas, kuris bus tvirtinamas vasario 23 d. vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje.
2021 metų biudžetą sudaro 45129,9 tūkst. Eur pajamų ir tiek pat išlaidų. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu rajono savivaldybės biudžetui savarankiškoms funkcijoms vykdyti patvirtinta 23087 tūkst. Eur prognozuojamų pajamų, tai yra 206 tūkst. Eur daugiau negu 2020 metais. Daugiausia pajamų gauti planuojama iš gyventojų pajamų mokesčio, nes didėja gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybės biudžetui. Utenos rajono savivaldybė iš valstybės gaus 16170,1 tūkst. Eur tikslinių dotacijų, iš kurių ES finansinės paramos lėšos – 2262 tūkst. Eur.
2021 metų savivaldybės biudžete skiriamos lėšos verslo subjektų paramai. Keliami regiono ekonominės plėtros tikslai: pritraukti papildomas užsienio ir vidaus investicijas ypač didelį dėmesį skiriant investicijoms pagal Vyriausybės nustatytas kryptis ir regiono plėtros tarybos nustatytas regioninės specializacijos kryptis.
Plačiau su biudžeto projektu galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt bei Finansų skyriuje (Utenio a. 4, 212 kab.), kreipiantis į skyriaus vedėją Almą Vedrickienę (tel. 8 389 61618, el. paštas alma.vedrickiene@utena.lt).
Kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas, išsakyti savo nuomonę dėl 2021 m. biudžeto formavimo. Pastabas ir pasiūlymus gyventojai gali teikti iki vasario 18 d. tel. 8 389 61618, el. paštu alma.vedrickiene@utena.lt. Pasiūlymus ir pastabas taip pat galima pateikti raštu Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamajame (103 kab.).
Utenos rajono savivaldybės administracija