Aktualijos

Uteniškis dr. Eimutis Misiūnas  davė  advokato priesaiką ir prisijungė prie advokatų kontoros TEMIDĖ kolektyvo

1996 metais Lietuvos Policijos akademijoje įgijo Teisės bakalauro ir magistro laipsnius, ir nuo 1996 m. pradėjo dėstyti Lietuvos Policijos akademijoje (vėliau – Mykolo Romerio universitete). Universiteto studentams dėstė Administracinę teisę ir procesą, Administracinę atsakomybę, Valstybės tarnybą, Viešojo administravimo pagrindus, Užsienio šalių Administracinę teisę, Administracinės teisės aiškinimo ir taikymo problemas, Policijos administracinę veiklą, Policijos aplinkosauginę veiklą. Universitete dirbo iki 2014 metų.

2010 metais apsigynė disertaciją ir įgijo Teisės krypties mokslų daktaro laipsnį (socialiniai mokslai, teisė, 01 S).

Nuo 1997 iki 2004 metų (nuo įsteigimo iki likvidavimo) dirbo Mykolo Romerio universiteto VšĮ Teisinės pagalbos centro konsultantu. VšĮ Teisinės pagalbos centre teikė teisines konsultacijas socialiai remtiniems asmenims, rengė teisinius procesinius dokumentus viešojo administravimo institucijoms, teismams, atstovavo jų interesus teismuose.

Nuo 2008 m. iki 2015 m. dirbo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriuje ir atlikinėjo valstybinių institucijų veiklos korupcijos rizikos analizes, tyrė institucijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus siekiant nustatyti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prielaidas.

Nuo 2015 m. iki 2016 m. dirbo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėju. Nagrinėjo baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas.

Nuo 2016 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. buvo paskirtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru, o nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d. ėjo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministro pareigas. Eidamas ministro ir viceministro pareigas buvo XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys, vadovavo Valstybės ekstremalių situacijų komisijai, Nacionalinei regioninės plėtros tarybai, buvo darbo grupės vadovu rengiant Valstybės tarnybos įstatymo projektą, Turto civilinio konfiskavimo įstatymo projektą, buvo Krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės technikos grupės vadovu, Krašto apsaugos ministerijos Gynybos resursų grupės vadovu, Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisijos pirmininku ir kt. Nuo 2021 m. iki 2023 m. dirbo Vyriausybės strateginės analizės centre (STRATA) Tyrėjų grupės vadovu. Dirbdamas šiose pareigose buvo atsakingas už STRATA vykdomų tyrimų proceso įgyvendinimą, komandų formavimą, taip pat vykdė analitinį darbą.

Advokatų kontoros TEMIDĖ. eu informacija