Aktualijos

Priežastys, dėl kurių sergame ir mirštame

Parengė Vytautas KAZELA. Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti visuomenės sveikatą charakterizuojančius rodiklius, kad, remiantis išsamia informacija apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius, būtų galima planuoti ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones; taip pat vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą bei tinkamai informuoti savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje. Ataskaitoje pateikiami ir aprašomi 2018 metų visuomenės sveikatos būklę atspindintys duomenys Utenos rajono savivaldybėje.

Iškalbingi skaičiai
Vidutinė Utenos rajono savivaldybės gyventojų gyvenimo trukmė 2018 m. buvo 76-eri, t.y. šiek tiek ilgesnė už šalies vidurkį. Mirtingumas dėl savižudybių 100 tūkst. gyventojų – 29,2 atvejo ir buvo aukštesnis už šalies vidurkį. Bandymų žudytis 100 tūkst. gyventojų Utenoje – 50,4 atvejo, šalyje – 42,1. Tęsinys 2020 02 08 numeryje