Aktualijos

Piligriminė kelionė su palaimintaisiais Mykolu Giedraičiu,Teofiliumi Matulioniu ir Jurgiu Matulaičiu

Ar gali kukli kelių kilometrų kelionė būti turtinga įspūdžių? Gali, jei ji turi aukštesnį, ne tik pažintinį ar pramoginį, tikslą, jei keliaujama su bendraminčiais, jei kelionės turinys yra pripildantis keliaujančiojo sielą išgyvenamos dvasinės patirties. Tokios yra piligriminės kelionės. Tokia buvo ir šioji – 2022 m. birželio 4 dieną Leliūnuose prasidėjusi – piligriminė kelionė.
Jos dalyviai – beveik pusšimtis tikinčiųjų iš Leliūnų, Pakalnių parapijų bei prisijungusių svečių iš Utenos ir Rokiškio – palaimintųjų Mykolo Giedraičio, Teofiliaus Matulionio ir Jurgio Matulaičio globos ir užtarimo melsdami, aplankė Skiemonių Švč. Mergelės Marijos aplankymo bažnyčią, Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią, Videniškių Šv. Lauryno bažnyčią, Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią bei Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčią.
Šiose šventovėse keliauninkai meldėsi po vieną Rožinio slėpinį, kurį lydėjo teologiniai mąstymai, bei dalyvavo šv. Mišiose Videniškių bažnyčioje, kur buvo švenčiami kasmėnesiniai atlaidai. Bendrystė maldoje – neprilygstama dvasinė patirtis, teikianti tikėjimo stiprybės ir savęs, kaip Dievo Bažnyčios, suvokimo pojūtį. Šios dvasinės patirties dovanos kiekvienam piligrimui yra neįkainojamos.

Tęsinį skaitykite 2022 06 18 „Utenyje“