Aktualijos

Mokytoja Nijolė Gelgotienė: „Namuose neturėjome automobilio, bet turėjome pianiną“

Rasa MILERYTĖ. Baigiame pokalbių su Utenos metų mokytojais ciklą. Šiandien mūsų pašnekovė – Utenos meno mokyklos teorinių disciplinų mokytoja Nijolė Gelgotienė, dirbanti čia jau daug metų ir vis nepavargstanti, nestokojanti kūrybiškumo, energijos, kurią atsineša ateidama į pamokas. N. Gelgotienė sako besidžiaugianti, kad savo profesinį pašaukimą atrado būtent mokykloje, nes darbas su vaikais, pasak mokytojos, neleidžia senti ir suteikia daugybę progų džiaugtis gyvenimu.

Visų pirma norėčiau paklausti, kas yra teorinių disciplinų mokytoja. Ko Jūs mokote?
Profesionali muzikanto karjera neįmanoma be teorinių disciplinų. Jis gali groti, bet studijuoti negali. Teorinės disciplinos aiškina, moko muzikos istorijos (šios dalies aš nedėstau), solfedžio, klausos lavinimo, dainavimo iš natų ir užrašymo to, ką girdi, supratimo, kaip konstruojama muzika, kokia yra jos sandara. Net visai negirdintis žmogus galėtų išmokti šiek tiek groti, bet tas, kuris mokosi teorinių disciplinų, grodamas gali suprasti ir kontroliuoti tai, ką daro.
Tai – sudėtingas mokslas?
Sudėtingas, nes jis yra abstraktus, o, pasak psichologų, abstraktusis mąstymas susiformuoja apie dvyliktuosius gyvenimo metus. Todėl vaikams pradinėse klasėse ir matematika sunkiau sekasi, o vėliau jie pražysta. Su mokiniais stengiamės nesureikšminti to, kad sunku, tiesiog dirbam ir džiaugiamės rezultatais: kai kas imasi kurti muziką, kai kas ją užrašinėja, kai kas perdirbinėja. Mano tikslas – ne kad mokiniai taptų profesionaliais muzikantais, o kad muzika tarnautų jų poreikiams, kitaip tariant, kad per muziką galėtų susikurti gyvenimo harmoniją.
Ar daug tokių mokinių, kurie patys pradeda kurti, turėjote, turite?
Kad vaikas galėtų kurti, jį reikia kuo anksčiau pradėti skatinti. Todėl savo mokinius skatinu naudotis visomis progomis išeiti į sceną. Tuo tikslu daug metų (nuo 2002-ųjų) rengėme respublikinį moksleivių autorinės dainos konkursą „Ave vita“, tebevyksta (nuo 2007-ųjų) pilietinės dainos ir eilių festivalis-konkursas „Volunge šauk ąžuole“. Anksčiau nebuvo įprasta, kad vaikai dainuotų savo dainas – visi buvo įpratę, jog scenoje vaikai dainuos tai, kas išdailinta, iščiustyta, surepetuota… (Tęsinys 2021 11 06 laikraštyje)