Aktualijos

Kunigo Sigito Sudento sugrįžimas

Vytautas KAZELA. Praėjusį sekmadienį Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje pirmąsias šv. Mišias aukojo uteniškiams gerai pažįstamas kunigas Sigitas Sudentas. Penkiasdešimt septynerių metų kunigui tai tik ketvirtoji tarnystės vieta. Prieš tai jis daug metų buvo Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas, bažnyčios statytojas. Į Uteną paskirtas 1989-aisiais. 1989–1990 m. S. Sudentas buvo Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijos vikaras, 1990 m. talkino klebonui Petrui Adomoniui. Aktyviai dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje Utenoje.
S. Sudento iniciatyva ir rūpesčiu Utenoje buvo pradėta kurti nauja parapija, 1990 m. kovo 20 d. įregistruota Aukštakalnio–Dauniškio mikrorajonų Romos katalikų bendruomenė, tų pačių metų gegužės 14 d. gautas žemės sklypas naujos bažnyčios statybai. Nepaisydamas lydėjusio nepritarimo, S. Sudentas pasiryžo pastatyti unikalų Europoje maldos namų kompleksą su piramidės formos bažnyčia pagal architektų V. Treinio ir J. Šipalio projektą.
1990 m. rugsėjį būsimojo komplekso vietoje pastačius ir pašventinus piramidės formos koplyčią, S. Sudentas pradėjo kurti Utenos Dievo Apvaizdos parapiją ir 1990–2002 m. buvo jos administratorius.
1993 m. jis pastatė ir įrengė Parapijos namus, kurie iki 2005 m. buvo ir laikinieji šios parapijos maldos namai. 1992–1995 m. jis organizavo naujosios Dievo Apvaizdos bažnyčios statybą, šia idėja sužavėjęs net ir popiežių Joną Paulių II. Tačiau dėl lėšų trūkumo tokios didingos bažnyčios statyba buvo nutraukta, o vėliau pirminio projekto išvis atsisakyta ir nebaigta statybvietė išmontuota.
Daugeliui netikėtai 2002 m. S. Sudentas iškeliamas į Alantą. Atsisveikinant manęs ir daugelio kitų neapleido mintis, kad kunigas į Utenos kraštą dar sugrįš. Tačiau to sugrįžimo teko laukti vos ne dvidešimt metų. 2002–2018 m. Sigitas Sudentas buvo Alantos (Molėtų r.) Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas. Jo rūpesčiu suremontuota ir perdažyta Alantos bažnyčia, atnaujinti jos bokštai, organizuotas Palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimo įamžinimas Alantos ir Skiemonių parapijose. 2009 m. jis organizavo Alantos bažnyčios 100-mečio minėjimą. Po to pats paprašė perkeliamas. Perkeltas 2018 m. liepos 11 d., 2018–2021 m. S. Sudentas gyveno ir tarnavo Panevėžyje, buvo Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo rektorato rektorius. Kaip sako pats kunigas, vyskupas jam buvo patikėjęs pakeisti senas marijonų koplyčios duris ir sudėti naujas grindis. Rektoratas neturi parapijos ir tarnauja tik čia ateinantiems žmonėms. S. Sudentas sako pasiilgęs bendravimo su paprastais žmonėmis. Atlikęs visus pavestus darbus kunigas pasiprašė perkeliamas, kad vėl būtų arčiau žmonių.
Ir štai rugsėjo 5-ąją kunigas S. Sudentas aukoja šventas mišias. Nuo šios dienos Vyžuonos – jo naujoji tarnystės vieta. Pirmosios mišios nuteikia viltingai – žmones vos sutalpino erdvi Vyžuonų šv. Jurgio bažnyčia. Pirmosios kunigo S. Sudento mišios Vyžuonų bažnyčioje – už parapiją ir draugus, žmones, kurie neišdavė jo net pačiais sunkiausiais momentais. Ant altoriaus šv. Marijos skulptūra, kuri kunigą lydi jau daugelį metų, prie kurios jis meldėsi, kad Dievas sugrąžintų jam sveikatą po sunkios autoavarijos.
Ir Dievas padarė stebuklą. „Mano gyvenime buvo visko – ir skaudžių avarijų, ir užpuolimų. Velnias visada puola tuos, kurie dirba. Visada, kai būdavo sunku, sakydavau: Kristus kentėjo labiau. Buvau prezidento Algirdo Brazausko ir premjero Adolfo Šleževičiaus nuodėmklausys ir galiu pasakyti, kad tie žmonės dirbo Lietuvai. Visi dirba taip, kaip moka, kaip supranta. Lietuvai dirba ir ši Vyriausybė, – sakė kunigas S. Sudentas. – Atvykstu čia su vyskupo užduotimi. Iš pradžių galvojau, kad gyvensiu Utenoje, dabar galvoju, kad išsivalysiu, susitvarkysiu kleboniją ir gyvensiu čia. Noriu būti kartu su žmonėmis. Nors esu žemaitis, bet savo kraštu laikau šį – Utenos – kraštą.“
Po šv. Mišių su sugrįžimu kunigą sveikino Utenos rajono meras Alvydas Katinas ir įteikė jam simbolinę dovaną – stiklinį angelą, Vyžuonų seniūnė Jolita Bučelienė, bendruomenės, parapijos atstovai.
Simboliška, kad čia įvyko ir vienas iš vargonų muzikos festivalio koncertų. Nuostabią sielos šventę susirinkusiesiems dovanojo pasaulinio garso atlikėjai vargonininkas Bernardas Vasiliauskas ir saksofonininkas Petras Vyšniauskas. Koncertą vedė vargonų festivalio direktorė Zita Lukošiūnienė. Maestro B. Vasiliausko vargonų muzika ir maestro P. Vyšniausko improvizacijos ne slėgė, o kėlė gyvenimui, meilei, kūrybai. Kunigas S. Sudentas parapijiečiams pažadėjo, kad jų šventovėje skambės muzika. Sakė, kad jau dėliojamas grafikas, kada ir koks dainininkas ar atlikėjas atvyks čia koncertuoti.
Taigi, kaip sako žmonės: Dieve, laimink jų planus ir darbus! Mažuose miesteliuose tarnaujantiems kunigams tenka svarbesnė ir sunkesnė misija – ne tik vesti parapijiečius tikėjimo keliu, bet ir tenkinti jų dvasinius ir kultūrinius poreikius.
Autoriaus nuotr.