Aktualijos

Šaukiamas

Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos eilinis visuotinis narių susirinkimas

‼️ 2024 m. kovo 20 d. 11 val.‼️

Adresas: Taikos g. 6, Utena (Utenos vietos veiklos grupės salėje)

Preliminari darbotvarkė:

1. 2023 m. metinės veiklos ataskaitos pristatymas.

2. 2023 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

3. Valdybos rinkimai.

4. Revizoriaus rinkimai.

5. Kiti klausimai.

Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos

Valdyba