Aktualijos

Iš pažeidėjų išieškotos lėšos panaudojamos nacionaliniams parkams tvarkyti, natūralioms buveinėms išsaugoti

Gamtai saugomose teritorijose tausoti šiemet jau skirta arti 200 tūkst. eurų iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP). Kaip nurodo Aplinkos ministerija, šios programos pagrindines įplaukas sudaro lėšos, išieškotos už aplinkai ir gamtai padarytą žalą, gautos iš sumokėtų baudų už aplinkosauginius pažeidimus ir kt.
Šiemet iš AARP lėšų Aukštaitijos nacionaliniame parke sutvarkius Kretuono ežero Didžiąsias salas – iškirtus suvešėjusius krūmus, nušienavus aukštą žolinę augmeniją, į šią pamėgtą buveinę sugrįžo reti paukščiai ir gausiai ją vėl apgyvendino. Tai svarbi upinių žuvėdrų veisimosi vieta. Čia taip pat peri pempės, griciukai, gaidukai ir kiti reti paukščiai.
Dzūkijos nacionaliniame parke AARP lėšos šiais metais numatytos Skroblaus aukštupiui, Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ekosistemoms tvarkyti, natūralioms buveinėms, reikalingoms tetervinų populiacijos išsaugojimui, prižiūrėti ir kt. Žemaitijos nacionaliniame parke bus tvarkoma gausia biologine įvairove pasižyminti Siberijos pelkė. Ją išsaugoti padės iškirsta ir išnešta į tvarkomų plotų pakraščius sumedėjusi augmenija, nušienauti ir pašalinti nendrynai bei kita žolinė augmenija.
AARP lėšos skirtos ir daugeliui regioninių parkų, teigiama Aplinkos ministerijos pranešime. Antai iš šių lėšų šiais metais Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija prižiūrėjo „Natura 2000“ teritorijas – Gaujos upės slėnio ir Jurgelionių pievas. Pagrindinė grėsmė šioms pievoms yra nutrūkusi ūkinė veikla, nes dabar daug kur neganoma, nešienaujama, todėl jos užželia menkaverčiais aukštaūgiais žolynais, krūmais ir medžiais. Norint išsaugoti biologinę įvairovę, reikia kirsti ir šalinti menkaverčius krūmus, šienauti apleistas pievas.