Aktualijos

Gera žinia jaunoms šeimoms

Būstą galės įsigyti visoje savivaldybės teritorijoje

VĮ Registrų centrui patvirtinus nekilnojamojo turto normatyvines vertes 2021 metams, pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms įstatymą jaunos šeimos būstą galės įsigyti visoje Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.
Jaunos šeimos, gyvenančios Lietuvos regionuose, jau nuo 2018 m. gali pasinaudoti iš valstybės biudžeto skiriama subsidija pirmojo būsto pradinio kredito įnašo daliai padengti, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.
2020 m. pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą Utenos rajono savivaldybėje buvo gauti 36 prašymai. Finansine paskata Utenos rajono savivaldybėje pasinaudojo 11 šeimų, kurioms buvo suteikta 349167 eurų kredito suma pirmam būstui įsigyti. Jaunos šeimos pasinaudojo 63840 eurų subsidija pirmojo būsto pradinio kredito įnašo daliai padengti.

Subsidija jaunai šeimai negali viršyti 87 tūkst. eur

Jauna šeima – tai šeima, kurioje abu sutuoktiniai arba vienas vaiką auginantis tėvas ar mama yra ne vyresni kaip 36 metų, gali pretenduoti į valstybės paramą būsto kredito daliai.
Jaunoms šeimoms siūlomos tokios subsidijos:
* neauginančioms vaikų – 15 proc.;
* auginančioms 1 vaiką – 20 proc.;
* auginančioms 2 vaikus – 25 proc.;
* auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.
Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis asmuo negali būti vyresni nei 36 metų.
Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Ji išmokama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo būsto kredito suteikimo dienos.

Savo lėšomis šeimas remia ir rajono savivaldybė

Norime pažymėti, kad galima pasinaudoti ne tik iš valstybės biudžeto skiriama subsidija pirmojo būsto pradinio kredito įnašo daliai padengti, bet ir lėšomis, skiriamomis iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto.
Utenos rajono savivaldybės taryba 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-192 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašą. Šiuo sprendimu buvo siekta, kad kuo daugiau jaunų šeimų galėtų pagerinti savo gyvenimo sąlygas įsigyjant pirmąjį gyvenamą būstą.
Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašu 2020 metais pasinaudojo 25 Utenos rajono jaunos šeimos. Suteiktos šešios būsto nuomos kompensacijos jaunoms šeimoms, trys finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti statant namą, 16 finansinių paskatų jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti perkant būstą. Šia finansine paskata galima naudotis ir 2021 metais.
Utenos rajono savivaldybės inf.