Aktualijos

„Volungė“ kviečia švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-ąją, jau penkioliktą kartą Utenoje organizuojamas pilietinių dainų ir poezijos festivalis-konkursas ,,Volunge šauk ąžuole“. Kaip ir kasmet, festivalyje-konkurse kviečiami dalyvauti ugdymo įstaigų moksleiviai, ugdymo įstaigų absolventai ir pilietiškumo puoselėjimo idėjoms neabejingi Utenos rajono gyventojai.
Jau penkiolika metų gyvuojantis festivalis-konkursas kiekvienais metais sulaukia didelio susidomėjimo tarp dainų kūrėjų ir atlikėjų, eilėraščius kuriančių moksleivių. Kiekvienais metais konkursui būna atrinkta ir pateikta per penkiasdešimt Utenos mokyklų moksleivių sukurtų eilėraščių, o muzikinėje festivalio-konkurso dalyje atliekama per trisdešimt dainų, iš kurių didžiąją dalį atlieka patys dainų autoriai. Tradiciškai autorių dainos skambėdavo Utenos meno mokykloje Vasario 16-ajai skirtame renginyje, kur ir būdavo apdovanojami konkurso-festivalio ,,Volunge šauk ąžuole“ dalyviai, laureatai ir pagerbiami jų mokytojai. Tačiau 2021-ais metais dėl visiems suprantamų priežasčių konkursas-festivalis keliamas į virtualią erdvę.
Norinčius dalyvauti pilietinių dainų konkurse prašome nufilmuotus pasirodymus iki vasario 10-os dienos atsiųsti el. paštu nijole.gelgotiene@gmail.com, laiško temoje nurodant „Volungė 2021“ bei laiške įvardinant papildomą informaciją (kūrinio pavadinimas, kūrinio tekstas, kūrinio teksto ir muzikos autorius, kūrinio atlikėjai ir akompanuojantys muzikantai). Laiške būtina nurodyti ir bent vieną kontaktinį telefoną.
Eilėraščių autoriai eilėraščius konkursui galės pateikti tarpininkaujant ugdymo įstaigų lietuvių kalbos mokytojams. Mokytojai moksleivių sukurtas eiles taip pat turės atsiųsti iki vasario 10-os dienos el. p. edmundas.pupinis@gmail.com. Kartu su eilėraščiu turi būti pateikta informacija, kurioje mokykloje ir kokioje klasėje mokosi eilėraščio autorius, jo vardas, pavardė ir jo lietuvių kalbos mokytojo pavardė.
Geriausiai pasirodžiusiųjų laukia prizai, kurie bus įteikti individualiai. Moksleivių muzikiniai pasirodymai (atlikėjams davus leidimą) bus patalpinti Utenos meno mokyklos Muzikos skyriaus feisbuko paskyroje. Su festivaliu-konkursu susijusią detalesnę informaciją, konkurso nuostatus galima gauti elektroniniu paštu, parašius el. p. edmundas.pupinis@gmail.com. Taip pat galima kreiptis į renginio organizatorę, Utenos meno mokyklos muzikos mokytoją Nijolę Gelgotienę (el. p. nijole.gelgotiene@gmail.com). Festivalio-konkurso nuostatai taip pat yra pateikti ugdymo įstaigų sekretoriatams.
Kviečiame dalyvauti!
Festivalio-konkurso ,,Volunge šauk ąžuole“ steigėjas
Edmundas Pupinis, Seimo narys