Aktualijos

Parama maisto produktais
skurstantiesiems


Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos maisto produktų ir asmens higienos prekių paketų dalinimas 2022 m. birželio mėn. Utenos miesto gyventojams vyks birželio 23, 25, 26, 27 d. nuo 8.00 iki 13.00 val. adresu: Užpalių g. 86, Utena (buvęs AB Utenos melioracijos administracinis pastatas).
Gyventojams atsiimant maisto produktų krepšelį bus užtikrintas bekontaktis maisto produktų perdavimas – atsiėmus paramą, už juos gavėjų sąraše pasirašys paramą dalijantys darbuotojai.
Informacija telefonu: 8 646 09404 (LPF Maisto bankas).
Primename, kad dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis gali kreiptis asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Teisę gauti paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 220,50 Eur per mėnesį. Išimties tvarka parama skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 220,50 Eur dydį, bet neviršija 441,00 Eur dydžių per mėnesį:
l kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
l kai vienas iš vaiko tėvų yra miręs;
l kai vaiką (vaikus) augina vienas iš tėvų;
l kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
l kai vienas gyvenantis asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys yra patyrę socialinę riziką;
l kai vienas iš suaugusių bendrai gyvenančių asmenų ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi nedarbingumo pažymėjimą;
l kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra pensinio amžiaus;
l įvykus nelaimei, padariusiai žalą vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai, dėl kurios asmuo pateko į sunkią materialinę padėtį (patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, atliktos operacijos, įvykusio gaisro ir kt.).
Utenos miesto gyventojų prašymus dėl paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėms priima Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius (Utenio a. 4, 112 kab.), o kaimo – seniūnijos.
Išsamesnė informacija teikiam telefonu (8 389) 50 460.
Utenos rajono savivaldybės administracija