Aktualijos

Centralizuojami Utenos ligoninės viešieji pirkimai

Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą nuo 2023 m. sausio 1 d. centralizuoti VšĮ Utenos ligoninės viešuosius pirkimus, kurių vertė viršija 15000 Eur. Šie pirkimai bus perduoti vykdyti VšĮ CPO LT – Centrinei perkančiajai organizacijai.
Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys dar rugsėjo 15 d. kreipėsi į 7 savivaldybes ir informavo jas, kad, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 821 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo projektą, kuriame siūloma suteikti viešajai įstaigai CPO LT teisę atlikti centrinės perkančiosios organizacijos, vykdančios pirkimus visų Lietuvoje veikiančių perkančiųjų organizacijų vardu, funkcijas. Projektu taip pat nurodyta LR sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) iki 2022 m. lapkričio 1 d. parengti visų jai pavaldžių perkančiųjų organizacijų, įskaitant įstaigas, kurių dalininkė yra SAM kartu su universitetu arba savivaldybe, vykdomų pirkimų (išskyrus mažos vertės) centralizavimo iki 2026 m. planą. Plane numatyta, kad pirmasis centralizavimo etapas vyks 2023 m. Tad iki kitų metų sausio 5 d. SAM Ekonomikos ir inovacijų ministerijai turi pateikti sprendimą dėl minėtų organizacijų vykdomų pirkimų centralizavimo 2023 m.
Planuojama pirmajame etape centralizuoti trijų respublikinių ligoninių ir septynių regioninių ligoninių (tarp jų – ir Utenos ligoninės) viešuosius pirkimus.
Utenos rajono savivaldybės tarybai pritarus centralizavimui, Utenos ligoninėje bus organizuojamas įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas sprendimams priimti ir įstaiga bus įtraukta į sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl SAM pavaldžių perkančiųjų organizacijų vykdomų pirkimų centralizavimo 2023 m.
CPO vykdomos viešųjų pirkimų paslaugos Utenos ligoninei (kaip ir kitoms) bus mokamos, nemokamas bus pirkimas naudojantis CPO elektroniniu katalogu.
Vienas iš pagrindinių viešųjų pirkimų centralizavimo tikslų ir jo teikiama nauda – masto ekonomija, dėl jos sutaupomos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos bei užtikrinamas racionalesnis žmogiškųjų išteklių naudojimas viešiesiems pirkimams vykdyti. Numatoma, kad viešųjų pirkimų vykdymo pagal įgaliojimą CPO LT metu gali būti sutaupoma nuo 15 iki 20 proc. nuo pirkimo vertės. Taip pat bus sumažinta įsigyjamų prekių ir paslaugų kaina ir Utenos ligoninei reikės mažiau žmogiškųjų išteklių viešųjų pirkimų funkcijų vykdymui, šios sutaupytos lėšos galės būti skiriamos CPO LT teikiamoms centralizuotų viešųjų pirkimų paslaugoms apmokėti.
Utenos rajono savivaldybės administracija