Aktualijos

Atliekamas medžioklės
plotų vienetų ribų
tikslinimas


Utenos rajono savivaldybės komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti informuoja, kad atliekamas medžioklės plotų vienetų „Ažugiris“, „Miškininkas“, „Daunoriai“, „Sidabrakalnis“, Elnias“ ir „Tauragnai“ ribų tikslinimas. Su preliminariais medžioklės plotų vienetų sudarymo arba jų ribų pakeitimo projektais galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės skelbimų lentoje, esančioje 1 aukšte, Utenio a. 4, Utenoje.
Komisija kviečia suinteresuotus asmenis per 3 mėnesius po paskelbimo spaudoje teikti pastabas dėl preliminaraus projekto ir primena, kad privačios žemės sklypų savininkai, kurių žemę numatoma priskirti arba ji priskirta medžioklės plotų vienetui, turi teisę teikti rašytinius sprendimus dėl draudimo medžioti, buvusio draudimo medžioti panaikinimo arba papildomų medžiojimo sąlygų nustatymo jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Suinteresuoti asmenys susitikti su Komisija ir asmeniškai aptarti parengtus projektus kviečiami 2022 m. lapkričio 25 d. pagal iš anksto su kiekvienu asmeniu suderintą laiką (registruotis tel. 8 389 61609, el. p. rosita.deveikiene@utena.lt ar Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriuje (221 kab.).
Utenos rajono savivaldybės administracija