Aktualijos

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ
VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANĄ


Informuojame, kad, vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas (toliau – Planas). Plano iniciatorius: AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius. Plano rengėjas: VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius. Tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planą. Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai