Aktualijos

Prisimenant žuvusius Vyžuonų krašto partizanus

Sovietinė okupacija Lietuvoje, taigi ir Vyžuonų krašte, pareikalavo daug aukų. 1941 m. birželį į kovą su sovietine kariuomene stojo pirmieji partizanai. Pranešta apie pirmąsias aukas. 1944 m. gegužės mėn. žuvo penki Lietuvos generolo Povilo Plechavičiaus Vietinės rinktinės kariai vyžuoniškiai. 1944–1953 m. partizaniniame kare žuvo per 100 vyžuoniškių. Iš Vyžuonų valsčiaus ištremta 193 asmenys. Už pagalbą partizanams nuteisti ir įkalinti 122 asmenys iš Vyžuonų valsčiaus.
2020 m. rugsėjo 15 d. sukako 75-eri metai, kai 1945 m. rugsėjo 15 d. prie Kunigiškių kaimo, Dvarašilio miške, Vyžuonų valsčiuje, Utenos rajone, žuvo Vytauto apygardos Šarūno (vėliau pavadinta Liūto vardu) rinktinės partizanai Stasys Žvirblis, Jonas Zabulis ir Stasys Garunkštis. Nenorėdami pasiduoti sovietų okupantams, partizanai susisprogdino bunkeryje. Tai buvo nepaprasta žūtis. Savo mirties kaina jie išgelbėjo gyvybes likusių partizanų, kurie pasitraukė iš vietinių stribų ir Raudonosios kariuomenės apsupto miško.
Partizanų kūnai buvo išniekinti miestelio gatvėse, vėliau užkasti ant Kartuvių kalno. Artimieji pastatė kryžių, tačiau jis buvo nuverstas ir aplinka išlyginta traktoriumi. Tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pastatytas koplytstulpis. Per ilgą laiką užmiršta šių partizanų žūties vieta.

Tęsinį skaitykite 2020 09 19 „Utenyje“