Aktualijos

2023 m. egzaminų rezultatai Utenos rajono savivaldybėje

2023 m. liepos 13 d. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė šalies abiturientų egzaminų rezultatus. Po egzaminų rezultatų paskelbimo, per dvi darbo dienas mokiniai gali pateikti apeliacijas savo mokyklos vadovui. Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo birželio 5 d., baigėsi birželio 27 d. Egzaminų sesija vyko pakankamai sklandžiai.

Išanalizavus Utenos rajono savivaldybės mokyklų duomenis galime teigti, kad 2023 m. prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 292 kandidatai, iš jų 268 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 51 Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai, 12 eksternų. Daugiausiai savivaldybės abiturientai pasirinko laikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų kalbos) ir matematikos valstybinius brandos egzaminus. Norintys gauti brandos atestatą turėjo išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Iš viso mokiniai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. 6 brandos egzaminus pasirinko laikyti 7 savivaldybės abiturientai.

Pagal pasirinktus mokomųjų dalykų egzaminus 2023 m. geriausiai sekėsi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros (egzamino rezultatų vidurkis savivaldybėje 51,77, šalyje – 49,02); istorijos (vidurkis savivaldybėje 42,61, šalyje – 41,54); geografijos (vidurkis savivaldybėje 49,58, šalyje – 47,18) ir matematikos (savivaldybėje –37,63, šalyje – 37,35).

Matematikos valstybinio brandos egzamino neišlaikiusiųjų dalis gerokai mažesnė nei šalyje (neišlaikė savivaldybėje šio egzamino 14 savivaldybės mokinių, t.y. 8,59 proc., šalyje – 15,42 proc.) Palyginus su praeitais metais matematikos valstybinių brandos egzaminus neišlaikiusiųjų beveik penkis kartus mažiau.

Mokinių pasiekimai laikant valstybinius gamtos mokslų ir informacinių technologijų egzaminus šiek tiek žemesni nei šalies mokyklų. Mažėja savivaldybės mokinių, kurie pasirenka laikyti šių dalykų egzaminus, nors neišlaikiusiųjų dalis yra mažesnė nei šalyje.

Džiugina, kad 11 savivaldybės gimnazijos mokinių buvo įvertinti aukščiausiu 100 balų įvertinimu: 7 – lietuvių kalbos ir literatūros, 4 – užsienio (anglų kalbos).