Aktualijos

Amžinybėn palydėtas Jonas Abukauskas-Siaubas

Į paskutinę kelionę 2022 m. spalio 28 d. popietę palydėtas Lietuvos Laisvės kovų dalyvis, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, 2018 m. Laisvės premijos laureatas, Lietuvos partizanas JONAS ABUKAUSKAS-SIAUBAS.
J. Abukauskas-Siaubas amžinojo poilsio atgulė savo gimtinėje, Utenos rajone, Užpalių kaime. Iškiliam partizanui pagarbą atidavė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai, LR krašto apsaugos ministerijos vadovai, giminės ir Lietuvos laisvės kovotojų bendruomenė.
Šv. Mišias Užpalių Švč. Trejybės bažnyčioje už Velionį aukojo vyskupas Jonas Kauneckas ir klebonas Jonas Bučelis.

Tęsinį skaitykite 2022 11 05 „Utenyje“