Šventadienio paraštėse

Tyli ir santūri advento pradžia Betliejuje

Šeštadienį, gruodžio 2 d., kaip kasmet, Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas tėvas Francesco Pattonas OFM Betliejuje vadovavo procesijai ir mišparams, kuriais buvo pradėtas advento liturginis laikas.

Procesija šiais metais buvo labai santūri. Dalyvavo tik vienuoliai pranciškonai. Kaip įprasta, eisena prasidėjo Jeruzalėje. Jos negausūs dalyviai, kirtę Izraelio ir Palestinos teritorijas skiriančią sieną, atkeliavo į Betliejaus centrą ir įžengė į prie Gimimo bazilikos prigludusią pranciškonams priklausančią Šv. Kotrynos bažnyčią. Iš jos pro šonines duris įėję į Gimimo baziliką, pranciškonai nusileido į grotą, kurioje gimė Jėzus. Grįžus į bažnyčią prasidėjo Pirmojo advento sekmadienio pirmieji mišparai.

Kaip aiškino pats kustodijos vadovas tėvas F. Pattonas OFM, advento pradžios apeigose šeštadienį nedalyvavo žmonių minios, kaip ankstesniais metais, sąmoningai buvo atsisakyta šurmulio tam, kad būtų pabrėžta tyla ir malda. „Meldžiamės už taiką, – sakė tėvas F. Pattonas. – Stengiamės šią šventę švęsti santūriau, nes žinome, kaip labai žmonės kenčia dėl karo. Tačiau kartu suprantame, kad būtent dabar svarbu atvykti į Betliejų, į vietą, kur gimė Jėzus – Taikos Kunigaikštis. Atėję prie Betliejaus prakartėlės meldžiame Dievą taikos šiai Žemei, visiems jos gyventojams, taip pat meldžiame, kad Dievas mums padėtų eiti susitaikinimo keliu, nes be susitaikinimo nebus taikos.“

Po Betliejuje vykusių adventą pradėjusių pamaldų pranciškonai tyliai grįžo į Jeruzalę. Betliejaus gyventojus labai išgąsdino penktadienio vakarą už maždaug pusės kilometro nuo Jėzaus gimimo bazilikos nukritusi raketa, paleista iš Gazos Ruožo. (jm / Vatican News)