Šventadienio paraštėse

Sinodinis kelias – tai keliavimas drauge. Kas tai?

Popiežius Pranciškus 2021 m. rugsėjo 7 d. Romoje paskelbė dokumentą, kviečiantį į sinodą „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“. Sinodas iškilmingai atidarytas Romoje 2021 m. spalio 9–10 d., o spalio 17-ąją pradėtas kiekvienoje dalinėje Bažnyčioje. Dalinėse Bažnyčiose (vyskupijų parapijose) pirmasis sinodo etapas prasideda 2021 m. spalio 17 d. ir tęsis iki 2022 metų balandžio mėnesio. Šiame etape esame kviečiami per maldą atpažinti Šventosios Dvasios vedimą Bažnyčioje ir likti atviri staigmenoms, kurias Dvasia tikrai paruoš mums tame kelyje. Kertinis etapas bus švenčiamas Vyskupų sinodo XVI eilinėje generalinėje asamblėjoje 2023 m. spalio mėnesį, po to bus pradėtas įgyvendinimo etapas, kuriame vėl dalyvaus dalinės Bažnyčios.
Popiežius Pranciškus sušaukdamas šį sinodą visą Bažnyčią kviečia apmąstyti temą, kuri yra esmingai svarbi jos gyvenimui ir misijai: „Sinodalumo kelias yra būtent tai, ko Dievas laukia iš Bažnyčios trečiajame tūkstantmetyje“.
Pirmojo sinodinės kelionės etapo tikslas yra puoselėti platų konsultacinį procesą, įtraukiant Bažnyčių ganytojus bei tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, kurie norėtų tarti žodį apie Bažnyčią. Sinodinis kelias visų pirma yra viltį sužadinantis dvasinis procesas, vedantis savęs įvertinimo, pasidalijimo ir atsivertimo link.
Pasirengimas šiam procesui vyksta ir mūsų vyskupijoje. Panevėžio vyskupijos referentu paskirtas kun. dr. Gediminas Jankūnas, Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų klebonas, o jam pagelbėti dekanai iš visų vyskupijos dekanatų paskyrė savo parinktus atstovus – moderatorius. Utenos dekanato moderatorė yra Jolita Pretkelienė, o kiekviena dekanato parapija turėtų išrinkti savo atstovą.
Sinodinio kelio procesas Panevėžio vyskupijos parapijose vyks iki birželio 1 d. Jo metu išnagrinėsime septynias temas. Tuomet visi atsakymai, įžvalgos iš parapijų per dekanatų moderatorius atkeliaus vyskupijos referentui ir vyskupijos komanda parengs baigiamąją apibendrintą ataskaitą. Su ja bus galima susipažinti Sinodinio kelio vyskupijos etapo užbaigimo šventėje.
Pirmasis Utenos Dievo Apvaizdos parapijos žmonių susitikimas vyks gruodžio 14 d. 19.00 val. Utenos kultūros centre, J. Meko salėje.
Labai laukiame žmonių, turinčių savo nuomonę ir norinčių pakalbėti apie Bažnyčią.
Utenos dekanato dekanas kunigas Remigijus Kavaliauskas