Šventadienio paraštėse

Popiežius: Švč. M. Marija moko branginti dideles ir mažas Dievo dovanas

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės Mišių Evangelija kalba apie apreiškimą Nazareto namuose. Penktadienio vidudienį komentuodamas šią sceną popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į du dalykus, kurių galime pasimokyti iš Švč. Mergelės: į nuostabą, supratus Dievo plano didybę, ir pasitikėjimą bei ištikimybę.

Angelas sako Marijai: „Džiaukis, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Evangelistas Lukas pažymi, kad Mergelė Marija labai sutriko ir stebėjosi, ką reiškia toks pasveikinimas. Ji labai nustebo, apstulbo išgirdusi, kad yra vadinama „malonėmis apdovanotąja“, t. y. kupina Dievo meilės. Mokėti stebėtis – tai, pasak popiežiaus, labai svarbi nuostata – mokėti stebėtis Viešpaties dovanomis, niekada nepriimti jų kaip savaime suprantamo dalyko, vertinti jas, džiaugtis. Taip pat svarbu liudyti šią nuostabą kitų akivaizdoje, nuolankiai kalbant apie Dievo dovanas, kalbėti apie gautą gėrį, o ne tik apie kasdienes problemas.

Kitas svarbus dalykas, kurio šiandien mus moko Mergelė Marija, – tai pasitikėjimas ir  ištikimybė paprastuose dalykuose. Apreiškimo scenoje mes matome Mariją kaip paprastą mergaitę, tokią, kaip ir daugelis kitų, gyvenusių niekada anksčiau Biblijoje neminėtame kaime Nazarete. Būtent dėl savo paprastumo ji išsaugojo tyrą širdį, kurią, Dievo malonės dėka, turėjo nuo pat Nekaltojo Prasidėjimo. Tai, pasak Pranciškaus, labai svarbu, nes, norint priimti didžiąsias Dievo dovanas, reikia mokėti branginti ir tas, kurios yra mažiau pastebimos, kasdienės. Būtent per kasdienę ištikimybę gėriui Mergelė Marija leido Dievo dovanoms augti joje. Taip ji savyje ugdė sugebėjimą visu gyvenimu tarti „Taip“ Viešpačiui.

Popiežius prašė melsti Nekaltai Pradėtąją Mariją, kad padėtų mums žavėtis Dievo dovanomis ir kasdien į jas atsiliepti ištikimu dosnumu.

* * *