Šventadienio paraštėse

Popiežius Tarptautinei darbo organizacijai: orumas, solidarumas, subsidiarumas

Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas perskaitė popiežiaus laišką Ženevoje birželio 14–15 dienomis vykusio Tarptautinės darbo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviams.
Popiežius ragina ieškoti tokių darbo pasaulio problemų sprendimų, kurie siektų socialinio teisingumo, atsižvelgtų į atstumtųjų poreikius ir būtų grindžiami žmogaus orumo, solidarumo ir subsidiarumo principais.
Kalbėdamas trečiadienį, birželio 14 d., kardinolas labai teigiamai įvertino per šį susitikimą inicijuotą „Pasaulinę koaliciją už socialinį teisingumą“, pavadindamas ją pagirtina iniciatyva, kuri atitinka tai, ko Katalikų Bažnyčia skatina tikinčiuosius imtis būnant atsakingais piliečiais.
Kardinolo perskaitytoje popiežiaus žinioje pabrėžiama, kad socialinio teisingumo siekimas turi remtis trimis kertiniais akmenimis: žmogaus orumu, solidarumu ir subsidiarumu. Pagarba kiekvienam žmogui Dievo duotam žmogiškajam orumui reikalauja saugoti visų asmenų pagrindines teises, jų fizinius ir dvasinius poreikius per visą gyvenimą nuo pradėjimo iki natūralios mirties.
Solidarumas pabrėžia visų tarpusavio ryšį ir priklausomybę, padeda kurti ir saugoti autentiškų santykių audinį bei ragina atsakingai rūpintis vieniems kitais, ypač tais, kurie yra atstumti, pažeidžiami ar patiria diskriminaciją, skurdą, smurtą ar neteisybę. Galiausiai dėmesys subsidiarumui gali padėti tinkamai paskirstyti galią ir atsakomybę, kad būtų priimami bendrąjį gėrį skatinantys sprendimai. Valdžios institucijos turi užtikrinti bendrą tvarką ir teikti paramą, o vietinės bendruomenės ir asmenys privalo turėti galimybę priimti sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui.
Tokia pusiausvyra gali padėti išvengti pernelyg didelės galios koncentracijos ir paremti asmenų bei bendruomenių dalyvavimą kuriant savo likimą. (jm / Vatican News)