Aktualijos

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigybei užimti:

Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas – 9 baziniai dydžiai) (karjeros valstybės tarnautojas)
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.1. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.2. studijų kryptis – apskaita (arba);
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.
Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo patvirtintas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), 1.2. papunktyje nurodytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;
4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (Aprašo 1 priedas);
5. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją.
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, t.y. iki 2023 m. liepos 5 d.
Visą skelbimo tekstą galima rasti adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/finansu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;54231.html
Paulius Čyvas
Utenos rajono savivaldybės administracija
Administracijos direktorius