Aktualijos

Atidengtas paminklas varpininkui
Jonui Gaidamavičiui-Gaidžiui

Rugsėjo 7 d. 14 val. Kaniūkų kaime (Suginčių sen.) buvo atidengtas paminklas žymiam varpininkui Jonui Gaidamavičiui – Gaidžiui.


Lietuvos gydytojas, prozininkas, publicistas, Varšuvos lietuvių studentų draugijos „Lietuva“ įkūrėjas ir Vinco Kudirkos bendražygis, vienas iš laikraščio „Varpas“ leidimo iniciatorių ir leidėjų Jonas Gaidamavičius (literatūrinis slapyvardis Jonas Gaidys) 1860 m. gimė Skudutiškio valsčiaus Kaniūkų kaime. Baigęs Alantos pradinę mokyklą, mokėsi Peterburgo gimnazijoje, studijavo Peterburgo ir Varšuvos universitetuose, dirbo gydytoju Molėtuose, karo gydytoju Turkestane, nuo 1908 metų – gydytoju Alantoje, mirė 1911 m., palaidotas Alantos kapinėse. Prie jo kapo 1987 m. kraštotyrininkų rūpesčiu pastatytas tautodailininko Stanislovo Karanausko ąžuolinis koplytstulpis, 1989 m. prie Alantos ambulatorijos (šiame pastate 1908-1911 m. gyveno ir dirbo J. Gaidamavičius) atidengta paminklinė lenta.
Paminklas tėviškėje Kaniūkuose pastatytas Molėtų savivaldybės iniciatyva, jį sukūrė skulptorius Andrius Janulis, į atidengimo iškilmes iš Amerikos atvyko p. Henris Gaidis, dalyvavo kiti artimieji.
Kadangi J. Gaidamavičiaus veikla glaudžiai susijusi ir su Utena, publikuojame istoriko Gintauto Šeikio straipsnį apie šią neeilinę asmenybę.

Tęsinį skaitykite 2022 09 10 „Utenyje“