Mūsų sveikata

Naujai paskirti kompensuojamieji vaistai – mėnesiui

Susitikime su ligonių kasos atstovais Panevėžio krašto žmonių su negalia  sąjunga nariai tvirtino, kad viena iš priežasčių, kodėl gyventojai prikaupia daug senų, nereikalingų vaistų, yra negera jų išrašymo praktika. Teigiama, kad keičiant kompensuojamuosius vaistus kitais, dažnai jų išrašoma ne vienam mėnesiui. Paaiškėjus, kad naujas vaistas pacientui netinka, jis lieka nevartojamas.

Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) specialistai primena, kokia yra vaistų išrašymo tvarka:

  • Vaistų pirmą kartą ūmių ligų atvejais galima išrašyti iki 10 dienų gydymo kursui. Kitais atvejais – iki 1 mėnesio, išskyrus atvejus, kai vaisto mažiausia vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei 1 mėnesio gydymo kursui ir jos negalima išardyti. Jei išrašytus vaistus būtina vartoti ir toliau, įsitikinus, kad jie yra veiksmingi, galima pakartotinai išrašyti ilgiau nei mėnesiui (išskyrus kai kurias išimtis).  
  • Vėliau kompensuojamųjų vaistų galima išrašyti iki 6 mėnesių gydymo kursui:
  • Reikiamą kiekį (kai išrašomas vienas receptas) pacientas gali įsigyti vienu kartu, bet jei išrašoma ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.
  • Reikiamą kiekį pacientas gali įsigyti periodiškai. Receptas gali būti

išrašomas nustatyta tvarka viename ar keliuose receptuose su žyma „Gydymui tęsti“. Įsigijimo periodiškumas turi būti nustatomas toks, kad pacientas vieno įsigijimo metu galėtų įsigyti ne didesnį nei 3 mėnesių gydymo laikotarpiui skirtą vaistų kiekį. Jei recepte su žyma „Gydymui tęsti“ įsigijimo periodiškumu vienu kartu leidžiama įsigyti vaistų ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo laikotarpiui, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.