Šventadienio paraštėse

Popiežius: evangelizavimas visada tebūnie „samarietiškas“

Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą misionieriams ir sielovadininkams, dalyvaujantiems Bažnyčios Meksikoje surengtame susitikime, kuriame kalbama apie galimybes plėsti evangelizavimo misiją pasitelkiant skaitmenines technologijas.
Popiežius visų prima priminė, ką sakė liepos pabaigoje lankydamasis Kanadoje: „Reikia ieškoti naujų būdų skelbti Evangeliją tiems, kurie dar savo gyvenime nesutiko Kristaus. Reikia su pastoraciniu kūrybiškumu eiti pas žmones ten, kur jie gyvena, nelaukiant, kad jie patys ateitų. Reikia ieškoti naujų galimybių įsiklausyti, užmegzti dialogą ir susitikti.“
Pasak popiežiaus, sielovadininkai ir misionieriai, siekdami šio tikslo, neturi bijoti galimų klaidų. Pranciškus pakartojo, kad jam labiau patinka žaizdota Bažnyčia, drąsiai einanti į pasaulio paribius, negu nuo užsidarymo savo saugume susirgusi Bažnyčia. Reikia atsiminti, kad Viešpats beldžiasi į duris iš lauko, norėdamas įeiti į mūsų vidų, ir iš vidaus, norėdamas, kad mes jį išleistume į pasaulį.
Popiežius linkėjo, kad ir skaitmeninėse erdvėse vykdoma misija visada pasižymėtų žmogiškumu, atjauta, „samarietišku“ santykiu su sunkumų slegiamais žmonėmis. (jm / Vatican News)