Šventadienio paraštėse

Kardinolas P. Parolin konsekravo į vyskupus Visvaldą Kulboką

Vilniaus katedroje vyko naujojo apaštališkojo nuncijaus Ukrainoje Visvaldo Kulboko konsekravimo į vyskupus iškilmė, kuriai vadovavo šia proga į Lietuvą atvykęs Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin.
Birželio 15 d. popiežius Pranciškus V. Kulboką, Vatikano diplomatinėje tarnyboje dirbantį Telšių vyskupijos kunigą, paskyrė apaštališkuoju nuncijumi Ukrainoje. Kartu su kardinolu, popiežiaus valstybės sekretoriumi, rankas ant šventinamojo naujo vyskupo galvos uždėjo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, taip pat visi kiti iškilmėje dalyvavę vyskupai.
„Brangusis Visvaldai“, – buvo sakoma kardinolo P. Parolin homilijoje, – Šventasis Tėvas tave siunčia į Ukrainą, kur jau nuo amžių kartu gyvena skirtingos katalikiškos bažnytinės bendruomenės, tai yra Bizantijos graikų apeigų ir lotynų apeigų katalikai, o didelę dalį visuomenėje sudaro tiktieji ortodoksai. Ukraina yra turtingų ir įvairių kultūrų šalis, kurioje gyvena daug skirtingos etninės kilmės žmonių. Ši šalis kenčia dėl sudėtingų, niekaip nesibaigiančių konfliktų. Tai bus tavo pagrindinė užduotis – padėti išgirsti Šventojo Tėvo taikos ir susitaikinimo žodį, kad visi uoliai ieškotų stabilaus tarpusavio supratimo. Šie žingsniai reikalingi, kad būtų nutraukti aštrūs konfliktai, sukeliantys netektis ir reikalaujantys milžiniškų išteklių, ir kad prasidėtų naujas bendradarbiavimo ir atgimimo laikas, o jame būtų svarbiausia ieškoti bendrojo gėrio, kuris yra gėris visiems ir kiekvienam.“
Vatikano valstybės sekretorius kardinolas P. Parolin, lankydamasis šiomis dienomis Lietuvoje, taip pat susitiko su valstybės ir vyriausybės vadovais, su jais kalbėjosi, be kita ko, ir apie migrantų priėmimą. (JM / Vatican News)