Šventadienio paraštėse

Popiežius sekmadienio vidudienį: būkime ramūs,
bet nesnauskime

„Nebijokite“ ir „būkite pasirengę“ – šie du Jėzaus raginimai nuskambėjo sekmadienio Evangelijoje. Apie juos popiežius Pranciškus kalbėjo savo trumpoje katechezėje prieš sekmadienio vidudienio maldą.
Šie raginimai – tai du labai svarbūs atspirties taškai, padedantys įveikti baimę, kuri kartais mus paralyžiuoja, ir nugalėti pasyvaus, apsnūdusio gyvenimo pagundą.
Visų pirma Jėzus mus ragina nebijoti. Iš tiesų, sakė popiežius, gana dažnai žmogų kausto nepasitikėjimas savimi, baimė, kad jam nepavyks, kad jis nebus pripažintas ir mylimas, kad nesugebės įgyvendinti savo planų, kad niekada nebus laimingas. Todėl jis visaip stengiasi rasti erdvę, kurioje galėtų iškilti, kaupia materialines gėrybes, mėgina užsitikrinti saugumą. Tačiau galiausiai jis taip ir lieka neramus, nuolatos slegiamas rūpesčių. Kaip tik dėl to Jėzus mus ramina: nebijokite! Pasitikėkite Tėvu, kuris nori jums duoti viską, ko jums iš tiesų reikia. Jis jau davė jums savo Sūnų, savo karalystę ir visada jus lydi savo apvaizda, rūpindamasis jumis kiekvieną dieną.
Tačiau žinojimas, kad Viešpats visada mus su meile globoja, nesuteikia mums teisės snausti ir leisti sau tinginiauti, sakė Pranciškus. Priešingai, turime būti budrūs, visada pasirengę. Juk mylėti – tai būti dėmesingiems kitam žmogui, žinoti jo poreikius, būti pasirengusiems išklausyti ir priimti.
„Būkite pasirengę!“ Šį kvietimą Jėzus pakartoja kelis kartus, tačiau žinia vis ta pati – turime budėti, neužmigti, nepasiduoti vidinei tinginystei, nes pas mus ateina Viešpats. Jis ateina ir tuomet, kai nesitikime. Gyvenimo pabaigoje jis paprašys atsiskaityti už mums patikėtas gėrybes, todėl būti budriems reiškia būti atsakingiems, ištikimai saugoti ir naudoti visas gautas dovanas.
Gavome labai daug: gyvenimą, tikėjimą, šeimą, tarpusavio santykius, darbą, taip pat vietą, kurioje gyvename, savo miestą, kūriniją. Pamėginkime savęs paklausti, prašė popiežius, ar rūpinamės turtais, kuriuos mums patikėjo Viešpats? Ar puoselėjame jų grožį? O gal naudojame juos tik sau ir savo laikinam patogumui?
„Broliai ir seserys, – ragino popiežius, – keliaukime per gyvenimą be baimės, būdami tikri, kad Viešpats visada mus lydi. Budėkime, kad nepramiegotume meto, kai Viešpats eina pro šalį. Tegul mums padeda Mergelė Marija, kuri buvo pasirengusi Viešpaties apsilankymui ir su dėkingumu jį priėmė.“ (jm / Vatican News)