Šventadienio paraštėse

Paskelbti Krikščioniųvienybės savaitės tekstai

Jau dabar galima susipažinti su būsimos Krikščionių vienybės savaitės tekstais, kuriuos parengė Burkina Faso krikščionys: protestantai, katalikai, ortodoksai. Šie tekstai bus naudojami 2024 metų sausio mėnesį, per minėtąją Krikščionių vienybės savaitę. Tekstus paskelbusioje Popiežiškosios krikščionių vienybės dikasterijos interneto svetainėje patikslinama, jog pietų pusrutulio, kuriame sausis – dažnai atostogų metas, krikščionys šią savaitę derina su Sekminių laikotarpiu.
	2024 maldos už krikščionių vienybę savaitės tema perfrazuoja eilutę iš Evangelijos pagal Luką – „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir artimą kaip save patį.“
	Šią temą išsamiai apmąstė Burkina Faso sostinėje Uagadugu suburta ekumeninė grupė. Galima priminti, kad Krikščionių vienybės savaitės rengimą koordinuoja Popiežiškoji krikščionių vienybės dikasterija ir Pasaulio Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir tvarkos komisija. Kartu yra prašoma, dažnai atsižvelgiant į svarbias aplinkybes ar įvykius pasaulyje, vieno ar kito krašto bendruomenės arba bendruomenių parengti minėtąsias ekumenines meditacijas.
	Vėliau jos tampa specialaus Ekumeninės savaitės maldyno dalimi. Šiame maldyne pateikiami Šventojo Rašto skaitiniai, ekumeninių pamaldų gairės, ypač pravarčios ten, kur trūksta tokios patirties, pristatoma pačios Krikščionių vienybės savaitės istorija ir prasmė: pirma, Viešpats nori, kad jo mokiniai būtų vieningi, antra, mokinių pasidalijimas, nesunkiai įgyjantis perdėtas ir iškreiptas formas, yra viena iš didžiausių kliūčių Evangelijos žiniai apie Dievo meilę žmogui skleisti. (RK / Vatican News)