Projektas „Iš atokių stočių: Utenos kultūrinio savitumo paieškos“

Arvydas Jurkaitis
*
1
kai paukštis
Rauda
o ne gieda
kai metas lizdą
sukt
o kur
kai savyje
atrandam Gėdą
jog mes ne Ten
jog mes
kažkur—

2
ir žuvys
neramios
raudono prigėrę
ir žvejo
paerzint
laukus nelauk
joms
metas taikos—

III.
mes žuvys
iškišę liežuvius
verčiau patylėt ir paukščiams
padėt –

3
gyvenimo viršūnė
esu gražus
tik savo šuniu
tai jis
pastoviai žvelgia
į akis
o uodega
tuoj
myliu
pasakys –