Mūsų gyvenimo spalvos

Turtuoliai nenori dalytis

Vytautas Kazela

Jei, tarkime, vasaros viduryje išeitume į gatvę ir pradėtume klausinėti praeivių, kada savo profesinę šventę švenčia policijos pareigūnai, beveik šimtu procentų išgirstume teisingą atsakymą – spalio pradžioje. Kiti dar patikslins, kad tai Angelų sargų, arba Policijos diena ir ji švenčiama spalio 2-ąją. Ir tai visiškai teisinga. Lietuvos policijos tradicijos kuriamos jau daugiau nei šimtą metų. 1990 metų gruodžio 11 dieną priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, sukurta ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai: „Įstatymas ir teisėtumas“. Atkurta ir Policijos diena – spalio 2-oji. Policininkų darbas iš tiesų sunkus ir rizikingas. Apie juos dažnai rašo spauda, laidas kuria televizijos. Neretai berniukai ir mergaitės svajoja užaugę ir baigę mokslus užsivilkti policijos pareigūno uniformą.

Apie juos dažnai rašo spauda, laidas kuria televizijos. Neretai berniukai ir mergaitės svajoja užaugę ir baigę mokslus užsivilkti policijos pareigūno uniformą.

Tęsinį skaitykite 2019 10 02 „Utenyje“