Aktualijos

Įstatymas, supriešinęs moteris, galbūt bus pakeistas

Genovaitė ŠNUROVA

Pavydui – nacionaliniam lietuviškam bruožui – nekenkia nei amžių, nei santvarkų virsmai. Netgi tie asmenys, kurie teigia, jog niekam nieko nepavydi, iš tikrųjų vis tiek kažko kažkam pavydi, tik labai garsiai apie tai nekalba. Kitaip sakant, valdo emocijas. Tiesiog pajuokaukim, argi gali nesinervindamas ir nepavydėdamas ištverti tai, kad kaimyno ir žmona gražesnė, ir alga didesnė, ir automobilis naujesnis, ir…
Mums paskambinusi moteris dievagojosi, kad ji tikrai nepavydi kaimynei tų papildomai gaunamų poros dešimčių eurų, bet vis tiek pikta, kad ji pati tokių pinigų negauna, o svarbiausia, nesupranta kodėl.
Jos istorija štai tokia…

Skirtingų kategorijų našlės
Pašnekovė Irena (vardas pakeistas) sakė, kad jos ir jos kaimynų šeimos butą tame daugiabutyje gavo vos tik jį pastačius. Iki to laiko buvę nepažįstami žmonės susidraugavo, dažnai lankydavosi vieni pas kitus, bendrai šventė ir vienų, ir kitų asmenines šventes.
Abiejų šeimų vyrai turėjo vieną bendrą bruožą – mėgo išgerti. Ilgainiui šis jų pomėgis tik stiprėjo ir peržengė tą ribą, kai juos dar buvo galima vadinti saikingai išgeriančiais. Dėl šios priežasties abiejose šeimose kildavo barnių, pyktis kartais prasiverždavo kumščiais, o paliaubos tęsdavosi labai neilgai.
Kai atsitiko taip, kad girtuokliavimas ėmė trukdyti darbui (arba atvirkščiai), abi kaimynės savais būdais bandė atvesti vyrus į protą, bet auklėjimo rezultatai buvo labai trumpalaikiai.
Pirmoji nervinės įtampos neatlaikė Irena. Moteris gal dar būtų kentėjusi, bet jai buvo labai gaila paauglių vaikų, kurie išgyveno dėl to, kad tėvas kartais „dėl kaulų suminkštėjimo“ netgi namų nesugebėdavo pasiekti, o nugriūdavo kažkur namo prieigose. Po ištuokos vyras dar kurį laiką gyveno kartu, nes neturėjo kur išeiti. Pasiskolinusi trūkstamus pinigus, Irena nupirko jam bendrabučio kambarėlį ir iškraustė jį ten. Po šešerių metų jos vyras rastas tame kambarėlyje nebegyvas. Jį pražudė nesaikingas alkoholio vartojimas.

Tęsinį skaitykite 2019 10 02 „Utenyje“